Chỉnh sửa một cách rõ ràng (Phần 2): Luyện tập chỉnh sửa bài báo tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

Vietnamese valley

Chỉnh sửa một cách rõ ràng(Phần 2): Luyện tập chỉnh sửa bài báo tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
C. Create sentences parallel in structure and meaning
kết cấu của câu cần phải có tính thống nhất

Khi viết bài báo kỹ thuật bằng tiếng Anh, kết cấu của câu văn cần có tính thống nhất.

Bài tập: www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/Clarity/ex12a.htm

D. Eliminate modifier problems Loại bỏ các vấn đề do từ tu sức (tu từ) tạo nên
Tu từ cần phải đặt tại vị trí cần sử dụng tu từ.

Bài tập: www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/Clarity/ex16a.htm

Tài liệu: Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity01/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity02/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity03/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity04/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity05/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity06/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity07/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity08/

Bài viết: Các vấn đề thường gặp khi viết bài báo kỹ thuật bằng tiếng Anh

Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class

Increasing the Vocabulary of Chinese Writers Through Contrastive Rhetoric

Sách: “Sổ tay luyện tập chỉnh sửa viết bài báo kỹ thuật bằng tiếng Anh” GS Ted Knoy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s