Chỉnh sửa một cách rõ ràng (Phần 3): Luyện tập chỉnh sửa bài báo tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

Hue Vietnam Citadel-of-Huế-21

Chỉnh sửa một cách rõ ràng(Phần 3): Luyện tập chỉnh sửa bài báo tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
E. Double check for faulty comparisons and omissions
Kiểm tra lần nữa các lỗi sai các từ so sánh và các lỗi đánh máy

Các từ so sánh không đúng logic và không hoàn chỉnh có thể gây nên sự mơ hồ. Các lỗi về đánh
máy như đánh sót chữ cũng gây nên sự mơ hồ tương tự

Bài tập: www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/Clarity/ex20a.htm

F. Avoid unnecessary shifts in a sentence
Cần tránh sự thay đổi không cần thiết trong câu

Bài tập: www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/Clarity/ex24a.htm

G. Combine conciseness and clarity
Kết hợp giữa “viết chính xác”và viết “rõ ràng”

Quyển “Sổ tay luyện tập viết bài báo kỹ thuật bằng tiếng Anh”, quyển thứ 4 trong loạt sách
vềviết bài báo kỹ thuật bằng tiếng Anh có nhấn mạnh về việc viết một cách chính xác,
người viết cần chú ý đến các lỗi sai về quy cách viết để nâng cao sự chính xác trong bài viết.
Phía dưới đây là các bài tập giúp bạn có thể luyện tập và nắm bắt các quy tắc cơ bản của
việc viết chính xác, theo đó có thể kết hợp với nguyên tắc viết một cách “rõ ràng”

Bài tập: www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/Clarity/ex27a.htm

Tài liệu: Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity01/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity02/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity03/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity04/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity05/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity06/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity07/

https://chineseowl.wordpress.com/seminars/clarity08/

Bài viết: Các vấn đề thường gặp khi viết bài báo kỹ thuật bằng tiếng Anh

Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class

Increasing the Vocabulary of Chinese Writers Through Contrastive Rhetoric

Sách: “Sổ tay luyện tập chỉnh sửa viết bài báo kỹ thuật bằng tiếng Anh” GS Ted Knoy

Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (31) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should determine the correlation of infant mortality with the number of vaccinations in which associated or confounding factors of infant mortality are evaluated.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, data can be gathered from industrialized countries on IMR, number of vaccinations and confounder or associated factors. Those data can then be analyzed using descriptive, correlation and multivariate analyses. (NOTE: You need 1-2 more sentences for methodology)

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate a positive correlation of infant mortality with the number of vaccinations. (NOTE: Add any secondary anticipated results)

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can provide a valuable reference for vaccination literature and research in abating infant mortality, subsequently facilitating efforts to commercialize a combined vaccine to replace the single one.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s