Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 1) Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

TamCoc

Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 1)Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Theo tác giả của những bài nghiên cứu trên tạp chí nước ngoài, thường họ cũng không thể xác định lý do tại sao họ đã sử dụng một số câu trong những trường hợp cụ thể. Vì vậy, cách viết bài báo bằng tiếng Anh này, thường bắt đầu bằng việc xem lại bản chất của vấn đề gặp phải là khi người viết có thói quen xây dựng câu bằng cách chuyển đổi trực tiếp kiểu tư duy của người Việt sang tiếng Anh.
A. Tránh việc lạm dụng những cụm từ giáo khoa truyền thống (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Khi bắt đầu viết luận văn, không nên lạm dụng một số câu từ cứng nhắc và thường gặp trong sách, cố gắng làm cho tiếng Anh trong bài viết trực tiếp và trôi chảy.
Xem thêm… www.chineseowl.idv.tw/html/unit1.htm
B. Hãy làm cho ý tưởng dự định của bạn dễ tiếp cận hơn

Hãy đem những câu chủ chốt, chủ đề quan trọng nhất đặt ở đầu câu, để làm nổi bật ý của bạn hoặc vấn đề trọng tâm, và có thể khiến người đọc dễ dàng hiểu được.
Người đọc thường không có nhiều thời gian để đọc từng câu từng chữ của toàn bài luận văn, và chỉ lướt qua bài viết rất nhanh để tìm các phần có liên quan đến nghiên cứu của họ, vì thế, câu chủ đề thực sự là câu cần thiết để có thể dễ dàng nhận thấy.
Xem thêm… www.chineseowl.idv.tw/html/unit2.htm
C. Tránh nhấn mạnh quá mức đến vấn đề thời gian
Hãy sử dụng kiểu câu đơn: Danh từ + Động từ + túc từ/giới từ. Ngoài ra
(a) Lấy cụm giới từ để mô tả cấu trúc của một câu kết hợp (Danh từ + Động từ + Danh từ + Động từ)
(b) Đem giới từ làm điều kiện bắt buộc (Xem mục 5)
(c) Ngoài việc dùng giới từ kết nối hai mệnh đề hoặc đoạn văn bản (Xem mục 6) ra, cố gắng sử dụng câu đơn giản. Hơn nữa, tốt nhất ta nên tránh việc dùng giới từ biểu thị thời gian ở đầu câu.

Chủ đề chính của câu và trọng tâm vấn đề đặt vào câu đầu tiên, có thể khiến cho đa số người đọc chỉ muốn tìm chủ đề đặc biệt có thể nhanh chóng tìm được thứ mà họ cần.
Xem thêm… www.chineseowl.idv.tw/html/unit3.htm

1. Power Point Presentations:
www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/workshop_2.ppt
2. Các bài viết:
Các vấn đề thường gặp trong công trình bài viết tiếng Anh
www.chineseowl.idv.tw/html/n.htm

Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class

3. Sách:
Sổ tay bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (phần Nâng cao)
http://www.chineseowl.idv.tw/html/b5.htm

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (1) Finding articles for academic papers
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh

Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Of the various approaches to treat hyperlipidemia, a variety of herbs have received considerable attention in traditional Chinese medicine, including Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum.

Vấn đề nghiên cứu: However, previous research has seldom examined the feasibility of combining these two herbs to treat hyperlipidemia.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, Wu et al. (2010) investigated how to treat obesity and hyperlipidemia by administering a Folium Nelumbinis extract rich flavonoid in mice with 20% oil and 0.5% cholesterol diet. After six weeks, total cholesterol and triglyceride decreased 23.99% and 14.74%, respectively.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to more thoroughly elucidate the effects of combining Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum to treat hyperlipidemia makes it impossible to fully understand the merits and limitations of mixing these herbs.

Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should investigate the feasibility of combining Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum in vitro to treat hyperlipidemia, in which such a combination can also be studied in vivo for the first time in the literature.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the quality of Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum can be examined using {WHAT PROCEDURE?}. LD50 can then be determined based on an acute toxicity trial of mixing these two herbs. Next, total cholesterol, triglyceride, LDL-C and HDL-C can be evaluated after treating the hyperlipidemic-induced mice on a cholesterol diet.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that the mixture of Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum can reduce total cholesterol, triglyceride, LDL-C level by approximately 30-35% and increasing the HDL-C level by {HOW MUCH?}.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can demonstrate the feasibility of combining not only Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum to treat hyperlipidemia but also many herbs as well, paving the way for clinical trials of a new pharmaceutical drug for commercialization.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s