Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 4): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

KissingRocks

Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 4): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Kiến nghị: Khi bắt đầu viết luận văn, không nên lạm dụng một số câu từ cứng nhắc và thường gặp trong sách, cố gắng làm cho tiếng Anh trong bài viết trực tiếp và trôi chảy.
Nội dung bài viết: Phải chỉnh sửa cách thức viết trong bài trước, chúng ta khó tránh khỏi việc thắc mắc “ tại sao câu tiếng Anh mà người Việt dùng để biểu đạt ý muốn nói thường mơ hồ, không rõ ràng? Nguyên nhân chính là dịch trực tiếp từ tiếng Việt sang tiếng Anh, làm cho kết cấu hoàn chỉnh, hệ thống trong tiếng Việt bị phá vỡ khi chuyển sang câu tiếng Anh. Vấn đề này sẽ cùng thảo luận trong bài 3-bài 4-bài 5. Hơn nữa, thói quen sao chép một đoạn hoặc câu từ trong các tạp chí và sách vở cũng là một trong những nguyên nhân làm cho ý nghĩa không rõ ràng, nhưng rất nhiều tác giả trong nước ngược lại đã đem những câu văn này làm câu mẫu cho bài viết văn. Và, việc lạm dụng những kiểu câu loại này có hai nhược điểm sau:

a) Thường sẽ đặt nội dung chính hoặc ý chính ở cuối câu, kiểu sắp xếp này là ngược với việc biểu đạt chính xác trong tiếng Anh là đặt ý chính ở đầu cầu.

b) Người sử dụng tiếng Anh khi đọc văn bản như vậy, sẽ cảm thấy ý của bài viết không rõ ràng hoặc câu văn không uyển chuyển.

Bằng các ví dụ sau đây cho thấy rằng, phía trước ý chính của câu thường đặt một số từ ngữ thường dùng, thường sẽ làm cho bài viết cứng nhắc: việc nhận ra ý nghĩa và cách dùng của thành ngữ hoặc quán dụng ngữ đối với tác giả trong nước mà nói là một điều khá quan trọng. Như trong bài 2 cho biết việc đầu tiên tác giả cần phải chọn trọng tâm của mỗi câu. Việc sử dụng thành ngữ có thể nhấn mạnh ý chính của câu hay nó sẽ làm hạn chế ý nghĩa mở rộng của câu văn? Nếu người viết lấy cách biểu đạt quen thuộc của bản thân dùng trong bài viết, thì người viết phải lý giải rõ suy nghĩ của bản thân mình. Việc lạm dụng thành ngữ sẽ đem ý chính của câu đặt ở vị trí cuối câu và rất dễ làm cho ý nghĩa của câu trở nên mơ hồ, từ quan điểm này, tránh dùng quá nhiều thành ngữ không liên quan sẽ khiến cho bài viết không mạch lạc. Người đọc hãy nhớ lại những bài viết mà mình đã viết trước đây có phải là đã gặp những vấn đề trình bày bên trên không, và thử áp dụng phương pháp trên để sửa đổi lại xem có phải nó sẽ làm cho ý mà bạn muốn trình bày trong bài viết tiếng Anh càng rõ ràng tự nhiên hơn không.

1. Power Point Presentations:
www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/workshop_2.ppt
2. Các bài viết:
Các vấn đề thường gặp trong công trình bài viết tiếng Anh
www.chineseowl.idv.tw/html/n.htm

Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class

3. Sách:
Sổ tay bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (phần Nâng cao)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (4) How to publish a research paper
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (1) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel connecting interface for hard discs for supporting up to 150 MHz bandwidth requirements and minimizing the number of pins to four.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, this novel connecting interface with serial transmitting and receiving lines can be used to facilitate communication between the system and hard disc. The serial interfaces can then be used to eliminate the cross talk between transmitted and received data, discovered in conventional interfaces, and can easily support bandwidths of up to 150 MHz. Next, the minimal pin requirement can be satisfied using the serial interfaces.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the novel serial interface can facilitate robust communication between system and hard disc and easily support up to 150 MHz bandwidth requirements.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Moreover, the proposed interface can allow chipset vendors to integrate more functions into one chip than they did before. In addition to making a high performance hard disc commercially feasible, the proposed interface can be easily upgraded in the future.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s