Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 3): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

Ninh Bình

Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 3): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

G. Provide variety in verb form and selection
Sử dụng các phương pháp sau để thay thế Động từ.

1. Khi Động từ không xác định và Động danh từ tương đương nhau, cần tránh sử dụng
Động từ không xác định.

2. Sử dụng hình thức Danh từ của Động từ.

3. Tìm ra từ đồng nghĩa của Động từ, để tránh việc cả một bài văn chỉ sử dụng một
Trong câu nên tìm sự biến hóa Động từ, nhưng không có nghĩa người viết quên đi sự
thống nhất thời thái của Động từ trong cả bài.

Xem thêm… http://www.chineseowl.idv.tw/html/unit7.htm

H. Avoid excessively long sentence
Một câu chỉ biểu đạt 1 hoặc 2 ý chủ yếu, tránh việc câu viết quá dài.

Ba cách phía dưới có thể giúp rút gọn được câu mà vẫn giúp chúng dễ hiểu:

(a) Chia 1 câu thành 2 câu, như câu 1 (kết quả) + câu 2 (Phạm vi nhất định như: vị trí,
điều kiện, mục đích, kết quả biểu v.v..);

(b) Trong câu sử dụng dấu phẩy để phân rõ 2 ý trọng điểm trong câu, khiến câu trở

(c) Cố gắng viết 1 câu chỉ biểu đạt 1 ý nhất định.

Xem thêm… www.chineseowl.idv.tw/html/unit8.htm

I. Avoid overuse of First person
Trong bài báo kỹ thuật, thông thường sử dụng Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai tốt hơn

Lí do:
(a) Nội dung nghiên cứu là khách quan, nếu sử dụng quá nhiều ngôi nhân xưng
thứ nhất dễ khiến người đọc có cảm thấy bài thiếu tính khách quan, dẫn đến thành
kiến.

(b)Thông thường hay có khuynh hướng đặt phần quan trọng hay phần cần nhấn
mạnh đặt ở phía đầu câu.

Trong bài báo nên cố gắng sử dụng ngôi nhân xưng thứ 3 để biểu đạt. Vì khi sử dụng
ngôi thứ 3 sẽ tạo được tính khách quan, ngoài ra còn có thể đạt được mục đích đặt
phần quan trọng hay phần cần nhấn mạnh ở đầu câu.

Xem thêm… www.chineseowl.idv.tw/html/unit9.htm

J. Separate writing process from the revision process
Khi vừa hoàn thành sơ cảo (bài viết mới hoàn thành) cần sử dụng các phương pháp
như trên để sửa bài viết.

Kiến nghị:Sơ cảo viết xong nên sử dụng các phương pháp sửa tại phần số 1 đến phần

Xem thêm… www.chineseowl.idv.tw/html/unit10.htm

1. Power Point Presentations:
www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/workshop_2.ppt
2. Các bài viết:
Các vấn đề thường gặp trong công trình bài viết tiếng Anh
www.chineseowl.idv.tw/html/n.htm

Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class

3. Sách:
Sổ tay bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (phần Nâng cao)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (3) Peer review experience
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (1) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

*Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

*Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

*Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Ví dụ:

*Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel connecting interface for hard discs for supporting up to 150 MHz bandwidth requirements and minimizing the number of pins to four.

*Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, this novel connecting interface with serial transmitting and receiving lines can be used to facilitate communication between the system and hard disc. The serial interfaces can then be used to eliminate the cross talk between transmitted and received data, discovered in conventional interfaces, and can easily support bandwidths of up to 150 MHz. Next, the minimal pin requirement can be satisfied using the serial interfaces.

*Kết quả dự kiến: As anticipated, the novel serial interface can facilitate robust communication between system and hard disc and easily support up to 150 MHz bandwidth requirements.

*Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Moreover, the proposed interface can allow chipset vendors to integrate more functions into one chip than they did before. In addition to making a high performance hard disc commercially feasible, the proposed interface can be easily upgraded in the future.

Lac Hong University Writing Center

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s