Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 5): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

Bến sông Son

Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 5): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Kiến nghị: Đem những câu chủ chốt, chủ đề quan trọng nhất đặt ở đầu câu, để làm nổi bật ý của bạn hoặc vấn đề trọng tâm, và có thể khiến người đọc dễ dàng hiểu được.
Nội dung bài viết: Trong bài thứ nhất chúng ta đã thảo luận qua những chỗ chưa hợp lý trong việc quá phụ thuộc vào thành ngữ hoặc những câu thường gặp: sẽ chuyển chủ đề ra đứng ở cuối câu, bài viết sẽ trở nên cứng nhắc và phức tạp. Bài này sẽ tiếp tục luận điểm của bài trước, cùng thảo luận xem phải luyện tập như thế nào để đặt câu chốt và câu chủ đề ra đứng ở đầu câu. Đây là vấn đề mà người đọc thường không có nhiều thời gian để đọc từng câu từng chữ của toàn bài luận văn, và chỉ lướt qua bài viết rất nhanh để tìm các phần có liên quan đến nghiên cứu của họ, vì thế, câu chủ đề thực sự là câu cần thiết để có thể dễ dàng nhận thấy. Cho nên, câu chủ đề đặt ở đầu câu là cách làm tốt nhất để đạt được mục đích này.

Tuy tác giả đối với nội dung bài viết của mình quá thông thuộc, và đối với phần cần nhấn mạnh cũng phải thật rõ ràng, việc xác định “chủ đề và trọng tâm của câu là gì” phải do tác giả quyết định. Khi đó tác giả trong nước thường mời người bản xứ chỉnh sửa giúp luận văn của mình, nhưng không phải là người qua loa, thì tác giả cần phải chú ý kết cấu câu và ngữ pháp sau khi chỉnh sửa có biểu đạt rõ ràng trọng tâm của câu hay không, để có thể làm cho người đọc dễ dàng nhanh chóng thấy được trọng tâm của bài viết, và không có sự thiếu sót hay nhầm lẫn đối với phần mở rộng của câu trong phần nguyên bản.

1. Power Point Presentations:
www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/workshop_2.ppt
2. Các bài viết:
Các vấn đề thường gặp trong công trình bài viết tiếng Anh
www.chineseowl.idv.tw/html/n.htm

Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class

3. Sách:
Sổ tay bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (phần Nâng cao)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (5) Mobile Academic Publishing
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (2) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

*Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: In high-speed optical communications, the clock and data recovery (CDR) circuit is largely responsible for recovery of the clock used to sample the data bits. The signal stream in point-to-point commucation systems such as SONET is continuous; otherwise, during the idle time, some synchronization bits are transmitted to maintain the bit-level synchronization between the transmitter and the receiver. In these systems, CDR based on Phase Lock Loop (PLL) design is widely recognized as the optimal solution. PLL-based CDR has been increasingly studied to remain apace of higher data rate system requirements. Time division multiplexing (TDM) passive optical network (PON) is a promising means of resolving bottlenecks in broadband access. Among the standards specified and the most widely accepted ones include Ethernet PON and Gigabit PON standardized by IEEE and ITUT-T, respectively. In these TDM PON systems, the upstream traffic aggregating to the optical line terminal consists of bursts from various optical network units.

*Vấn đề nghiên cứu: Therefore, recovering a clock in a relatively short time to increase efficiency is problematic given that the burst length in conventional PON systems is no longer than thousands of bits. Applying the conventionally adopted PLL CDR to PON systems is problematic given its relatively long recovery time.

*Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, a commercially available PLL-CDR chip used in a legacy continuous optical link generally takes two thousand bits to lock its voltage controlled oscillator (VCO) to the incoming data in both phase and frequency.

*Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: This long locking time appears to be intolerable for systems like PON.

Lac Hong Online Writing Lab

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s