Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 10): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

Tuần Châu

Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 10): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Kiến nghị: Sử dụng các phương pháp dưới đây để thay đổi Động từ:
(a) GIữa Động từ không xác định (Bất quy tắc) và Danh động từ, nên tránh việc sử dụng quá nhiều Động từ không xác định.
(b) Sử dụng hình thức danh từ của động từ
(c) kiếm từ đồng nghĩa với động từ, sử dụng chúng để tránh việc lặp lại quá nhiều một động từ trong một đoạn văn.
Nội dung bài viết: từ phần 1đến phần 6đã tìm hiểu sự khác nhau trong logic câu trong tiếng Việt và câu tiếng Anh. Bốn nội dung còn lại cu. Bốn phần còn lại của quyển sách này ngoài việc nói về một số đặc trưng tương đối chi tiết, còn nói về sự khác biệt về phương thức viết giữa tiếng Anh và tiếng Việt, đồng thời thảo luận về phương pháp chỉnh sửa bài viết.

Các tác giả viết bài báo kĩ thuật trong nước thường thích sử dụng các động từ không xác định để viết bài (tức là to + V). Động từ không xác định thường dùng để biểu đạt một số động tác ở trạng
thái tĩnh (hoặc bị động), ví dụ giống như mấy câu phía dưới đâu: Một phương pháp quan trọng khác biến đổi động từ ở trong câu lại không phải là cứ dùng một từ. Có những từ được dịch trực tiếp từ tiếng Anh sang tiếng Việt như “Verygood” lại liên tục được sử dụng. Nói tóm lại, trong những tình huống khác nhaumà chỉ sử dụng có một từ để biểu đạt sẽ không thể chuyển tải được hết ý tứ mà tác giả muốn nói. Ngoài ra,việc biết cách sử dụng nhiều từ khác nhau để thay thế cho một từ nhất định là kỹ năng viết bài rất quan trọng.

Phần phía dưới sẽ liệt kê ra 100 từ các tác giả trong nước thường hay trực tiếp dịch ra tiếng Anh, một số các từ thay thế cũng được liệt kê tại đây. Mỗi từ thay thế không có nghĩa có thể hoàn toàn thích hợp với các câu liên quan, bởi vậy người viết cần cẩn thận khi sử dụng chúng để thay thế.

Throng câu đòi hỏi sử biến đổi của động từ, không có nghĩa tác giả quên đi sự thống nhất của trạng thái (thời thái) của động từ trong câu. Điều này khiến cho các tác giả viết báo cảm thấy khó khăn, xét cho cùng nguyên nhân là do trong tiếng Việt không có sự phân định rõ ràng thể động từ (Thể quá khứ/ hiện tại/ tương lai) giống như tiếng Anh. Việc thống nhất thể động từ trong bài viết gây khá nhiều khó khăn cho người viết, bởi vậy người viết cần nắm rõ sự thay đổi của thể động từ. Khi nhắc lại các thể động từ được sử dụng ở trong các tài liệu tham khảo như động từ không xác định, danh động từ v..v.. Người viết cũng cần chú ý đảm báo tính liên kết và thống nhất giữa thể động từ ở giữa các đoạn văn. Phía dưới đây là một số nguyên tắc chỉ đạo trong việc viết luận văn của học sinh, hy vọng sẽ có ích cho việc học sinh có thể đảm bảo sử dụng nhất quán thể động từ.

Lời mở đầu thể quá khứ
Giới thiệu thể hiện tại(Nhưng trong phần tài liệu tham khảo thì dùng thể quá khứ)
Phương pháp thể quá khứ
Kết quả thể quá khứ
Thảo luận thể hiện tại
Kết luận thể quá khứ

Vui lòng hiểu kĩ kiến nghị phía trên, đó không phải là kết cấu chuẩn bắt buộc phải tuân theo. Cấu trúc trên chí ít có thể đáp ứng một số yêu cầu sau:
(a) Trong mỗi một đoạn văn, sẽ cung cấp cho người viết một cấu trúc thể động từ để lựa chọn
(b) Thể quá khứ tại phần mở đầu và kết luận, mượn kết quả đã hoàn thành hoặc sự thực phù hợp với cái mà họ đang thảo luận đến.
(c) Trong bài viết cần tạo nên một sự cân bằng trong việc sử dụng thể động từ (Hiện tại/quá khứ)
tức là:
Thứ 1, Lời mở đầu thể quá khứ;
Thứ 2, Giới thiệu thể hiện tại;
Thứ 3, Phương pháp và kết quả thể quá khứ;
Thứ 4, Thảo luận thể hiện tại;
Cuối cùng, kết luận thể quá khứ.

Làm sao để đạt được sự thay đổi thể động từ giữa các đoạn văn nhằm đạt đến sự cân bằng giữa các thể động từ, thì cần phải dựa vào sự lĩnh hội sâu sắc và ứng dụng thực tiễn của người đọc.
Cấu trúc được cung cấp ở trên mới chỉ là một nguyên tắc bình thường mà thôi. Bất luận là ở phần nào của bài viết, người viết chắc chắn sẽ gặp một số tình huống cần phải sử dụng thể động từ đặc
thù. Ví dụ như khi viết một đoạn giới thiệu về một bức tranh hay một bảng biểu, thì chính là đang viết ở phần kết quả, cần sử dụng thể hiện tại.

Mặt khác, người viết còn có thể gặp những sự kiện đang phát sinh, thì bất luận đang viết ở phần nào thì cũng phải viết sao để phản ánh được “tính hiện tại” của sự kiện.

1. Power Point Presentations:
www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/workshop_2.ppt
2. Các bài viết:
Các vấn đề thường gặp trong công trình bài viết tiếng Anh
www.chineseowl.idv.tw/html/n.htm

Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class

3. Sách:
Sổ tay bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (phần Nâng cao)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (3): Selecting Peer Reviewers
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: Biotechnology ) (1) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Ví dụ: Biotechnology

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a rapid molecular identification method using the high specific gene of tdh gene in bacteria chromosome to detect a major target.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, tdh gene can be detected by polymerase chain reaction (PCR). Exactly how V. paraemolyticus and antibiotics are related can then be determined using a drug sensitivity test. Next, using this same test, whether bacteria are drug resistant or drug sensitive can be determined as well. Additionally, the Vibrio paraemolyticus epidemic phenomenon in the surrounding environment can be more thoroughly understood using pulsed field gel electrophoresis.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed molecular identification method can detect the presence of Vibrio paraemolyticus in the environment in only a few hours. Additionally, the pulsed field gel electrophoresis results can provide further insight into the molecular epidemic phenomenon in the surrounding environment.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed method can provide rapid and accurate molecular biology results to detect Vibrio paraemolyticus in the environment.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s