Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 8): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

RiceTerracesVietnam

Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 8): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Kiến nghị: Sử dụng câu đơn trực tiếp bình thường như: “Danh từ + Động từ + Túc từ/Giới từ. Trừ phi
(a) Giới từ dùng để miêu tả động tác trong mẫu câu như sau (Danh từ + Động từ + Danh từ + Động từ),
(b) Giới từ dùng làm ngữ hạn chế các điều kiện khoa học kỹ thuật (xem bài 5), hoặc
(c) Giới từ làm ngữ chuyển tiếp của hai câu liên tiếp hoặc hai đoạn (xem bài 6), nếu không thì không nên đặt giới từ ở đầu câu.
Nội dung bài viết: Khi nói/viết tiếng Việt, chúng ta thường có thói quen đặt giới từ ở đầu câu để chỉ những điều kiện cụ thể (như vị trí, điều kiện, mục đích và lý do). Thói quen kiểu như vậy thường được dùng để tạo thành hệ thống ở phần sau là dẫn giải, hoặc là nhấn mạnh, giải thích các vấn đề. Mặc dù vậy, việc đặt giới từ ở phía trước để dẫn ra chủ đề lại tạo ra các nhược điểm như (a) Câu trở nên quá dài, (b) đặt phần vấn đề trọng điểm ở cuối câu.

Trong văn viết ngành kỹ thuật bằng tiếng Anh, thường không đặt những giới từ chỉ điều kiện ở đầu câu. Ngược lại, người Anh người Mỹ thường có thói quen đặt “kết quả” ở đầu câu để làm nổi bật, như vậy, có thể khiến cho việc biểu đạt câu trở nên trực tiếp hơn, đồng thời, cũng khiến cho người đọc dễ dàng nhận ra được trọng tâm và chủ đề của câu. Việc dùng từ tiếng Anh để biểu đạt vấn đề không bị giới hạn bởi các điều kiện phụ thuộc nào như trong tiếng Việt. Các kiểu câu (hoặc nội dung) có từ chỉ điều kiện hoặc dẫn giải giới thiệu đặt ở phía trước như vậy nếu dùng nhiều, cũng sẽ làm cho bài viết tiếng Anh trở nên cứng nhắc và thiếu sự tinh tế.

Những từ giới hạn điều kiện cũng là giới từ mà người Việt thường dùng. Có lúc, điều kiện là trọng điểm quan trọng nhất trong câu, do đó, chúng ta phải phân điều kiện thành “Điều kiện giới hạn ngành kỹ thuật” và “Điều kiện giới hạn ngành phi kỹ thuật”.

Mô tả “Điều kiện giới hạn ngành kỹ thuật” thường có liên quan đến việc hạn chế với con số (như áp lực, thời gian), những điều kiện này thường sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực nghiệm. Người viết rất dễ nhầm lẫn “Điều kiện giới hạn ngành kỹ thuật” vốn đã là trọng điểm chính của câu. Do đó, thường để các từ ngữ chỉ điều kiện mang tính hạn chế của ngành kỹ thuật đặt ở đầu câu để nhấn mạnh tầm quan trọng, cũng để người đọc dễ dàng theo dõi. Một vài ví dụ “từ ngữ chỉ điều kiện ngành kỹ thuật” như sau:

Tuy các tác giả trong nước thường nhấn mạnh một vài điều kiện giới hạn ngành phi kỹ thuật không cần thiết đặt ở đầu câu. Đương nhiên, việc quyết định một điều kiện là thuộc về giới hạn ngành kỹ thuật hoặc phi kỹ thuật quả là rất chủ quan, hơn nữa hoàn toàn là dựa vào trực giác của người viết. Trong bài 2 đã nhắc đến tầm quan trọng của việc đem trọng điểm chính đặt ở đầu câu. Người viết có thể rất dễ dàng nhận thấy điều kiện nhắc đến không phải là ý quan trọng nhất, mà vị trí của nó là ở cuối câu.

Dịch trực tiếp tiếng Việt thành tiếng Anh cộng với việc sử dụng quá nhiều giới từ biểu thị vị trí, chỉ điều kiện, mục đích và điều kiện giới hạn ngành phi kỹ thuật sẽ làm cho chủ đề và trọng điểm của câu bị đưa ra phía sau, đây là sự khác biệt cơ bản giữa lý thuyết tiếng Việt và kiểu hệ thống tiếng Anh. Vấn đề mà kết cấu câu kỹ thuật tiếng Anh thường nhấn mạnh là kết quả; ngược lại, kết cấu câu tiếng Việt thường đặt những giới từ biểu thị điều kiện cụ thể ở trước kết quả. Tác giả trong nước có thể cho rằng đặt những từ ngữ nói rõ chủ đề ở đầu câu là tốt nhất, trong khi những người dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ thì ngược lại vì làm như vậy chỉ khiến cho ý và chủ đề của câu càng khó lý giải và khó tìm thấy (nguyên nhân bởi vì bị đưa ra đặt ở cuối câu). Theo cách nói ở trên, trong so sánh dưới đây là những ví dụ điển hình về sự khác nhau trong kết cấu logic của cấu trúc câu tiếng Anh:

Tiếng Việt: từ chỉ vị trí đặc thù, kết quả (hoặc sự thực); tiếng Anh: kết quả (hoặc sự thực), sau đó là từ chỉ vị trí đặc thù.

Đương nhiên, những người dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ có khi cũng đặt một vài từ đặc thù biểu thị tình huống ở trước kết quả (hoặc sự thực), nhưng, khi dịch và viết tiếng Anh, tác giả trong nước nên nhớ kỹ điều này là, đôi khi kết cấu logic của tiếng Anh, tiếng Việt được phân biệt rõ ràng từ thói quen như vậy.

Khi quyết định là phải sử dụng cụm giới từ để chỉ tình huống cụ thể, thì cần phải chú ý 2 điểm sau. Một là, sử dụng giới từ nói bên trên không sai ngữ pháp; hạn chế sử dụng có thể tạo được hiệu quả tốt cho bài viết, nhưng nếu lạm dụng thì sẽ khiến cho bài viết của chúng ta gặp vấn đề trong kết cấu câu, và càng khiến cho cách biểu đạt của bài viết trở nên không trực tiếp. Hai là, nếu vẫn đem ý chủ đề của câu đặt ở cuối, đương nhiên, cũng sẽ khiến cho kết cấu bài viết cứng nhắc không trôi chảy.

1. Power Point Presentations:
www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/workshop_2.ppt
2. Các bài viết:
Các vấn đề thường gặp trong công trình bài viết tiếng Anh
www.chineseowl.idv.tw/html/n.htm

Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class

3. Sách:
Sổ tay bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (phần Nâng cao)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (1): How to Write a Paper to Communicate Your Research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: Information Engineering) (3) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Ví dụ: Information Engineering

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an efficient multimodal interpretation scheme that incorporates a rich interaction context and a statistical model to characterize the mutual compensation between all modalities.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, symbolic and statistical features can be integrated. A fine-grained semantic model can then be derived identify the meanings of user inputs and overall conversation. Next, the semantics of user inputs can be identified using a diverse array of contexts and statistical estimates.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed multimodal scheme can increase the interpretation accuracy of map-based information seeking applications by 20%.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: The proposed scheme can contribute to efforts to further enhance HCI with emotional intelligence by facilitating natural behavioral communication with computers. Given the large discrepancy in individual skills and preferences in using various communication modes, the multimodal interpretation scheme can also provide a valuable reference for efforts underway to increase computing accessibility – regardless of a user’s age, skill level, cognitive style, sensory and motor impairments, native language, or even temporary illnesses.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s