Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 12): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

Hòn Phụ Tử

Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 12): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Kiến nghị: Trong bài báo ngành kỹ thuật, thông thường sử dụng cách xưng hô ở ngôi thứ hai tốt hơn ngôi thứ nhất, lý do là vì
(a) Trong nội dung nghiên cứu cần khách quan, lạm dụng việc sử dụng ngôi thứ nhất sẽ khiến người đọc cảm thấy nội dung hơi chủ quan và có thành kiến với bài viết.
(b) Thông thường sẽ có xu hướng đặt những phần quan trọng nhất cần nhấn mạnh ở đầu câu.
Nội dung bài viết: Trong bài trước hy vọng tác giả sẽ kiểm tra được độ dài của câu mình viết ra có ảnh hưởng đến việc tìm hiểu của người đọc và chấp nhận nội dung bài viết đó hay không. Người đọc có thể hiểu rõ ràng nội dung bài viết và cách thức viết câu của bạn có liên quan đến nhau hay không. Trong bài viết, giữa các ý tưởng chủ đề muốn biểu đạt phải liên kết chặt chẽ với nhau, giữa các câu nên có sự phân tách vị trí thích hợp. Nếu người viết luyện tập thuần thục kỹ xảo chia tách câu, thì cấu trúc của câu sẽ có thể độc lập với nhau, đồng thời cũng có thể cải thiện mối tương quan giữa các câu và độ rõ nét của mạch ý tưởng; nhưng nếu xử lý không tốt, thì nhiều ý chính sẽ bị đặt chung trong cùng một câu, dẫn đến việc người đọc hiểu sai ý tưởng mà tác giả thật sự muốn thể hiện.

Một cách khác cần phải điều chỉnh trong bài viết là dùng cách xưng hô ở ngôi thứ ba thay cho việc dùng ngôi thứ nhất. Trong bài viết dùng quá nhiều cách xưng hô “chúng tôi”, “tôi”, “của chúng tôi” sẽ có những vấn đề như sau: Thứ nhất, không dùng kiểu nói cá nhân hóa như “chúng tôi”, “tôi”, “của chúng tôi”, cách xưng hô ở ngôi thứ ba có thể tránh dùng trừ khi vì sử dụng cách xưng hô ở ngôi thứ nhất tạo ra thành kiến cá nhân và tính chủ quan. Thứ hai, sử dụng cách xưng hô ở ngôi thứ ba có thể khiến cho bản thân tác giả độc lập khách quan với nội dung bài viết ra, còn làm cho người đọc tự thực hiện đánh giá được chất lượng bài viết tốt xấu như thế nào. Cuối cùng, luôn đặt từ “chúng tôi” ở đầu câu thì chắc chắn sẽ khiến cho tác giả đưa ý chính hoặc phần ý tưởng chủ đề cần nhấn mạnh ra cuối câu. Vì thế, từ “chúng tôi” rất ít được dùng cho từ cần nhấn mạnh đặc biệt.

Tác giả trong nước sau khi biết được các phần hướng dẫn về phương pháp viết bài ngành kỹ thuật này, thì bản thân đã có khả năng sử dụng những phương pháp này để sửa bài viết của mình. Sử dụng cách xưng hô ở ngôi thứ ba để tạo tính khách quan cho bài viết, mà không cần ý riêng khác để nhấn mạnh trong thư hoặc fax. Cách xưng hô ở ngôi thứ nhất làm cho bức thư hàm chứa “hương vị” cá nhân, cũng khiến cho người viết thể hiện ý tưởng và cách nghĩ cá nhân quá tự do trong thư. Nói cách khác, kèm theo bức thư hoặc tờ fax trong bài viết thì việc lựa chọn cách xưng hô ở ngôi thứ nhất ngược lại là tốt hơn. Ngoài điều này ra, trong bài viết nên cố gắng sử dụng cách xưng hô ở ngôi thứ ba để biểu đạt. Trong bài viết sử dụng cách xưng hô ở ngôi thứ ba ngoài việc có thể biểu đạt ý kiến đồng thời thể hiện được tính khách quan ra, cũng có thể làm cho phần muốn nhấn mạnh trong câu có thể đặt đặt ở đầu câu.

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (5): Ethics for Journal Authors
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: Nuclear Science) (2) (phần 2)
Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Ví dụ: Nuclear Science

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should investigate the RSOE in II-VI semiconductors and construct a related model.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, voltage-current characteristics (VIC), voltage-capacity characteristics (VCC) and capacity-modulated spectra for barrier structures can be measured at various irradiation doses, providing the preliminary experimental data. Based on that data, the control parameters can then be derived. Following Hall experiments to consider bulk effects, the parametric changes can be analyzed and synthesized.

Kết quả dự kiến: As anticipated, low-dose radiation processes can be clarified in solids, improving the parameters of structures based on II-VI semiconductors. The proposed work can also elucidate low-dose radiation processes in II-VI semiconductors. Thus, applying this model to barrier structure manufacturing can allow us to accurately predict the irradiation conditions to enhance the parameters of structures based on II-VI semiconductors. The range of objects in which the RSOE is observed can be expanded. II-VI and other (Si, III-V) semiconductors can also be compared in terms of the RSOE mechanisms. Analysis of RSOE in II-VI reveals the peculiarities of related objects.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In contrast with III-V semiconductors, for which the properties of “pure” crystals can be determined by impurities in II-VI semiconductors, the lattice “stoichiometric” defects prevail. Naturally, RSOE can be explained by the reconstruction of defect centers. Importantly, the proposed model can consider the effect of the radiation-stimulated diffusion (RSD) of point defects.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s