Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (1/6) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

Central Vietnam (7165318959)

Increasing the Vocabulary of Chinese Writers Through Contrastive Rhetoric
Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (1/6) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Các chuyên gia thường rất bận rộn không có thời gian để đọc tài liệu báo cáo dài, do vậy rất nhiều các bài báo kỹ thuật thường bị từ chối hoặc trì hoãn, bởi vì họ không có khả năng thể hiện tốt ý tưởng bài viết một cách ngắn gọn.
Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. All inputs are combined by engineers to create a product.

2. Three phases of analysis are included in their approach.

3. A statistical comparison is made of the proposed procedures with Taguchi’s two-step procedure.

4. A more efficient combination among the factor levels is achieved when the control factor is
continuous.

5. Factors causing saturation include temperature, volume and weight.

Trả lời

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (7): Review Process For Journal Reviewers
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (3) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Ví dụ: Biotechnology

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, by using the baculovirus expression system, we should attempt to achieve expression of the trypsin inhibitor and, in doing so, use this protein to inhibit cancer. Posttranslational modification of the baculovirus expression system is better than that of the procaryote expression system, especially in terms of the protein quality because it closely resembles that of humans.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a trypsin inhibitor can be produced using a baculovirus expression system. Effectiveness of the trypsin inhibitor can then be confirmed by western blotting. Next, a cancer cell can be terminated via the trypsin inhibitor.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the baculovirus expression system can be used as an expression trypsin inhibitor to promote anticancer activities.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can provide valuable insight into how the baculovirus expression system can be used to achieve the expression protein, given that this protein closely resembles that found in humans. The baculovirus expression system more closely resembles a human protein than the procaryote expression system does. In practice, although this expression may not be better than mammalian expression, the baculavirus expression system requires a shorter time.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s