Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 13): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

Hòn Phụ Tử ở Kiên Lương

Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 13): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Kiến nghị: Sau khi hoàn thành bản thảo đầu tiên, dùng từng phương pháp từ bài 1 đến bài 9 để chỉnh sửa bài viết. Phương pháp này cung cấp một kết cấu chung về 2 dạng bài tập trình tự viết bài và trình tự sửa bài viết. Hơn nữa tác giả ngành kỹ thuật đã có thể tập trung biểu đạt nội dung bài viết, lại có thể tạo ra cách viết bài riêng cho mình.
Nội dung bài viết: Theo tác giả, quyển sách này là bước sáng tạo đầu tiên dùng làm phương pháp học, là kim chỉ nam cung cấp cho sinh viên trong nước, các giáo sư, kỹ sư, nhà nghiên cứu khoa học và công nghệ, thậm chí cả các chủ doanh nghiệp để sửa đổi bài báo khoa học bằng tiếng Anh của họ. Không giống với các quyển sách ngữ pháp in ấn bình thường, luôn dạy mọi người phải ghi nhớ các quy tắc, đến lúc cần dùng lại chắp vá lung tung. Đặc điểm của quyển sách này là thiết lập các bước chung nhất để giúp cho các giáo sư và sinh viên trong nước giải quyết vấn đề làm thế nào để sử dụng đúng kiểu câu khi viết bài bằng tiếng Anh. Nhiều trường hợp trong các văn bản có thể thấy rõ lỗi sai và các vấn đề đặc trưng thường thấy trong cấu trúc câu tiếng Anh của tác giả trong nước. Vấn đề này thường mắc phải là do nguyên nhân dịch trực tiếp câu tiếng Việt, hoặc chưa thấy sự khác biệt trong kết cấu biểu đạt câu tiếng Anh và tiếng Việt nên phát sinh vấn đề logic. Cách sắp xếp các bài trong quyển sách này là dựa trên sự tiện lợi cho người đọc chỉnh sửa những bài viết đã hoàn tất. Từ bài 1 đến bài 6 cho thấy những mẫu câu sai nghiêm trọng và cần phải chỉnh sửa nhiều, việc thảo luận từ bài 7 đến bài 9 tuy đã liệt kê ra một số điểm dường như khá nhỏ, nhưng ngược lại vô cùng quan trọng, ví dụ như làm thế nào để biểu đạt ý tưởng trực tiếp hơn, rõ ràng hơn trong bài viết.
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (6): Ethics for Journal Reviewers
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: Biotechnology) (3) (phần 1)
Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Ví dụ: Biotechnology

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Acuolvirus expression system has been extensively adopted in protein expression in recent years.

Vấn đề nghiên cứu: However, the conventionally adopted procaryote expression system fails to compare posttranslational modification with the baculovirus expression system.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Posttranslational modification of the baculovirus expression system is better than that of the procaryote expression system. While producing proteins such as those found in humans, this baculovirus expression system requires less time than the mammalian expression system does.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to use the baculovirus expression system to produce proteins requires use of the mammalian expression system to produce human proteins, which is inefficient and expensive.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s