Viết một bài miêu tả về vấn đề nghiên cứu (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

Streets of Hoi An Ancient Town, Quang Nam province, South Central Coast, Vietnam-3

Viết một bài miêu tả về vấn đề nghiên cứu (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: chủ đề nghiên cứu của bạn là gì? Đọc giả của bạn có thể hiểu tường tận nội dung nghiên cứu của bạn không?

Vấn đề nghiên cứu: trong nghiên cứu của bạn, có vấn đề gì bạn đang cố gắng phải giải quyết hoặc là muốn hiểu rõ vấn đề hơn không?

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của các vấn đề: làm thế nào để bạn định lượng được các vấn đề nghiên cứu để người đọc biết trước những hạn chế định lượng mà bạn gặp phải khi nghiên cứu?

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: nếu vấn đề không được giải quyết hoặc hiểu đầy đủ, người đọc đối với nghiên cứu của bạn sẽ bị bao nhiêu tác động tiêu cực?

1. Power Point Presentations:

Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế

Đề cương nghiên cứu Nền tảng

Đề cương nghiên cứu Dự án

Trình bày vấn đề nghiên cứu

Trình bày các giả thuyết nghiên cứu

Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (1)

Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (1)

Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (1)

Tổ chức lớp viết báo khoa học y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (1)

2. Mật khẩu chương trình học: Đề cương làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả

3. Tiêu đề
Đề cương làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả

4. Sách:
Đề cương làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả Kha Thái Đức

5. Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise47.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise48.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise49.htm

6. Mẫu bài tập:

Chỉnh sửa tiếng Anh/mẫu bài tập

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (7): Review Process For Journal Reviewers
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: Healthcare Management ) (1) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Ví dụ: Healthcare Management

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Although Taiwan’s growing elderly population has increased the demand for institutional-based health care, the institutional-based health care sector is obviously disproportional island wide in the level and quality of services and facilities, resulting in significant public concern over this dilemma.

Vấn đề nghiên cứu: Whereas concern over the quality of institutional-based care and the working capital weight correlation has seldom been addressed, most studies have focused mainly on legislation, human resource management and approaches to enhance patient care.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: According to Chang (2002), 77% of all institutional-based care facility managers surveyed believed that working capital weight lower than a gross earnings of 80% may affect health care quality.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to estimate the quality of institutional-based health care and working capital weight correlation makes it impossible for facility managers to provide and maintain a high level of service, thus infringing up consumer’s rights in this growing sector.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s