Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (4/6) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

Thu Bon river, Hoi An

Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (4/6) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (4/6)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (10):
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (3) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ): Business Management
Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (4/6)

Các chuyên gia thường rất bận rộn không có thời gian để đọc tài liệu báo cáo dài, do vậy rất nhiều các bài báo kỹ thuật thường bị từ chối hoặc trì hoãn, bởi vì họ không có khả năng thể hiện tốt ý tưởng bài viết một cách ngắn gọn.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

6. Leon, Shoemaker and Kacker (1987) provided a justification for the use of the SN ratio and an
explanation of why Taguchi’s two-step procedure would minimize average loss.

7. It seems that the optimal factor/level combination is dominated by the maximum quality loss.

8. There is a slight difference in terms of speed between the two methods.

9. There can be little doubt that AB is a more stable operating system than CD in order that the user
is able to make future predictions of market trends.

10. There is a need for clarification of organizational goals at such time as the company is capable of
entering the global market in the near future.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (10): Helping ESL Authors
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (3) (phần 2)

Thực hiện

*Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Business Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a key successful factors (KSF) model that incorporates consumer purchasing factors on different hierarchical levels in order for local pharmacies in Taiwan to reform their marketing strategies.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a questionnaire based on consumer purchasing factors identified from pertinent literature can be sent to consumers and pharmaceutical managers. Major consumer purchasing factors can then be analyzed and ranked by using the analytic hierarchy process.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed KSF model can enable pharmaceutical managers to execute business operations for effectively by allowing them to modify marketing strategies based on the difference between consumer demand and the response to those demands.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed model can also be applied to other retail stores, subsequently enhancing their business operations.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s