Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (5/6) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

HOI AN VIETNAM JAN 2012 (7048943675)

Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (5/6) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (5/6)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (13): Standards and Strategies for Fair Use Decisions Inside Libraries and Universities
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (4) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ): Electrical Engineering
Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (5/6)

Các chuyên gia thường rất bận rộn không có thời gian để đọc tài liệu báo cáo dài, do vậy rất nhiều các bài báo kỹ thuật thường bị từ chối hoặc trì hoãn, bởi vì họ không có khả năng thể hiện tốt ý tưởng bài viết một cách ngắn gọn.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. A good layout should not be determined by a single period.

2. Heuristics were included in this system to solve the dynamic layout problem.

3. Reduction of the number of states is attempted by a bounding procedure, but is not successful.

4. Consideration must be made of the two variables.

5. In terms of cost savings, there is no significant difference between the control group and the
experimental group.

6. Robust design was chosen to be the focus of this study owing to its importance during the past
twenty years.

Trả lời

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (13): Standards and Strategies for Fair Use Decisions Inside Libraries and Universities
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: Electrical Engineering) (4) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ): Electrical Engineering

Mục tiêu nghiên cứu Based on the above, we should develop a digital AGC approach that can provide an accurate gain adjustment and rapid convergence simultaneously.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu To do so, magnitude levels of received signals can be estimated accurately after analog-to-digital conversion (ADC). Appropriate volumes of gain adjustment can then be obtained by subtracting the estimated levels from the desired level of ADC. Next, digital volumes of gain adjustment can be mapped to analog control signals for variable gain amplifiers through digital-to-analog converters (DAC).

Kết quả dự kiến As anticipated, in addition to rapid convergence by half of the first OFDM symbol, the proposed digital strategy can adjust gain accurately with smaller than 5% inaccuracy of the desired level.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn The proposed digital AGC approach can maximize the SNR of received signals, enabling subsequent receiver algorithms to operate efficiently with the robust signals. Additionally, the proposed approach can be easily implemented in conventional CMOS technologies.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s