Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (6/6) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

Hoi An Old Town, Vietnam (2546445481)

Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (6/6) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (6/6)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (15):
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (5) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ): Electrical Engineering
Chỉnh sửa một cách chính xác (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (6/6)

Các chuyên gia thường rất bận rộn không có thời gian để đọc tài liệu báo cáo dài, do vậy rất nhiều các bài báo kỹ thuật thường bị từ chối hoặc trì hoãn, bởi vì họ không có khả năng thể hiện tốt ý tưởng bài viết một cách ngắn gọn.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

7. There are many factors that affect product strategy.

8. It is possible for the system to gather all unknown variables.

9. The basic essentials of a successful trip are careful advance planning and future prediction of any unforeseeable circumstances.

10. The first priority in making a definite decision is that the group can reach a consensus of opinion.

11. It is necessary to recognize the increasingly prominent role of the Internet in our lives.

12. It is possible to identify parts with similar processing requirements.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (15): Reading Scientific Journals
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: Electrical Engineering) (5) (phần 2)
Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ): Electrical Engineering

Mục tiêu nghiên cứu Based on the above, we should develop a tamper-proof scheme with encryption/decryption capabilities.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu To do so, a security chip with tamper-proof and crypto capabilities can be designed for attachment to a computer motherboard. The encryption operation can then be performed when confidential data must be stored, with the cipher-text stored in a normal storage device such as a hard disk. Next, the encryption key can be stored in a tamper-proof storage of a security chip, making it impossible to retrieve the key without privilege and alleviating concerns over data compromise.

Kết quả dự kiến As anticipated, the proposed tamper-proof scheme can significantly reduce the incidence of confidential data compromised, thus ensuring copyright protection of electronic data.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn Importantly, the proposed method can contribute to efforts to ensure data protection, making it highly promising for widespread use.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s