Báo cáo Ứng dụng việc làm (phần 1)

DA LAT VIETNAM JAN 2012 (6817978926)

Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Báo cáo Ứng dụng việc làm (phần 1)
– Bày tỏ sự quan tâm đến một nghề nghiệp.
– Mô tả lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc.
– Mô tả sự tham gia trong một dự án mà phản ánh sự quan tâm trong một nghề nghiệp.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (20): Advice on academic publishing
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (3) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)
Báo cáo Ứng dụng việc làm (phần 1)
Báo cáo Ứng dụng việc làm (phần 1)

(Khoảng 550-750 từ)

* Bày tỏ sự quan tâm đến một nghề nghiệp.
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise59.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise60.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise61.htm

* Mô tả lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc.
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến
:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise59.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise60.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise61.htm

* Mô tả sự tham gia trong một dự án mà phản ánh sự quan tâm trong một nghề nghiệp.
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến
:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise65.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise66.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise67.htm

1. Power Point Presentations:

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Book81.ppt

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

2. Mật khẩu chương trình học: Viết đơn xin việc bằng tiếng Anh hiệu quả

http://www.chineseowl.idv.tw/html/7_employment_applications.htm

3. Tiêu đề

Viết sơ yếu lý lịch công việc bằng tiếng Anh ngành kỹ sư (phần 1)

Viết sơ yếu lý lịch công việc bằng tiếng Anh ngành kỹ sư (phần 2)

4. Sách:

Tự truyện viết thư xin việc bằng tiếng Anh hiệu quả Kha Thái Đức

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (20): Advice on academic publishing
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (3) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Heat shock protein 70 can eliminate waste material from damaged cells found in stroke patients.

Vấn đề nghiên cứu: However, previous investigations induced mice to have heat shock protein 70 by using a hyperthermia procedure, subsequently decreasing the success rate of related experiments.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, the accuracy rate of inducing heat shock protein 70 by using the hyperthermia procedure does not exceed 20%, accounting for the low success rate of related experiments.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to increase the success rate of inducing mice to have heat shock protein 70 makes it impossible to understand how stroke and this protein are related.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s