Sử dụng động từ thay vì danh từ (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (2/10)

Ninh Binh-Tam Coc 03

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (2/10)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Sử dụng động từ thay vì danh từ (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn
bản tiếng anh) (2/10)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (35): How to Use Mentors to Kick Start Your Academic Career
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (5) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)
Sử dụng động từ thay vì danh từ (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (2/10)

Lý do cho sự rườm rà của câu cũng có thể do việc sử dụng danh từ quá thường xuyên, thông thường danh từ này do động chuyển đổi thành, và kết quả là khiến cho động từ càng yếu hơn.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

6. A recommendation of using iterative least squares (ILS) as a simple method for analysis of
censored data was made by Schmee and Hahn (1990).

7. Normalization of operations is achieved by a simple calculation of the scores.

8. Improvement of the condition is achieved by variation of the control factors

9. A recommendation is made here that the program be simulated by the engineer.

10. The operator made a reservation of the ticket for me.

Trả lời

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (35): How to Use Mentors to Kick Start Your Academic Career
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (5) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: While cancer ranks as the tenth leading cause of mortality, the medical field strives to detect cancer in its early stages along with appropriate therapy. Using radioactive rays is an effective means of helping physicians to diagnose whether a tumor exists, and is also used in tumor patient therapy. However, radiation poses a potential harm, necessitating the importance of controlling dosage levels during diagnostic radiology and therapy.

Vấn đề nghiên cứu: The conventional radiological therapeutic cobalt-60 procedure and the traditional linear acceleator can not adequately control the radiation beam with respect to the tumor size. Some normal cells may subsequently suffer from radiation during use of the latter to eradicate abnormal cells. Additionally, a normal tissue absorbs an increasing radiactive dosage given the pervasive use of radiology treatment. Therefore, physicians and radiologists heavily emphasize the need to adequately control the dosae from a linear accelerator. Thermoluminescence dosimeter (TLD) is the most convenient and precise means of estimating radiation dosage. Accurate measurements obtained from TLD can be adopted to verify whether the irradiated area made by a linear accelerator is even. Additionally, using TLD to estimate radiation dosage can verify the effectiveness of a therapeutic strategy.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: According to ICRP recommendations, radiology technology professionals should not be exposed to a radiation level exceeding 5 rem annually while the general public should not be exposed to more than 0.5 rem annually.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to use TLD to test and verify the irradiated area made by a linear accelerator and the dosage makes it impossible to ensure the quality of the accelerator and the reliability of the medical treatment therapy in confirming the dosage and the desired outcome.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s