Sử dụng động từ thay vì danh từ (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (7/10)

Thac Ban Gioc

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (7/10)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Sử dụng động từ thay vì danh từ (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn
bản tiếng anh) (7/10)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (40): Academic interview question: “Where do you see yourself in 5
years time?”
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (7) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Computer Engineering)
Sử dụng động từ thay vì danh từ (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (7/10)

Lý do cho sự rườm rà của câu cũng có thể do việc sử dụng danh từ quá thường xuyên, thông thường danh từ này do động chuyển đổi thành, và kết quả là khiến cho động từ càng yếu hơn.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. Determination of the MRSN ratio is possible through the integration of the quality loss for
all responses.

2. Optimization of the multi-response problems in the Taguchi method is achieved in this work
by the procedure proposed herein.

3. Dissemination of imprecise information can not be effectively done by the conventional MADM
methods.

4. Constraints on the fuzzy MADM approaches are imposed by cumbersome computation.

5. Conversion of fuzzy data into crisp scores is achieved in the first phase.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (40): Academic interview question: “Where do you see yourself in 5 years time?”
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (7) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Computer Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu Based on the above, we should develop an enhanced piecewise linearization algorithm, capable of obtaining the global optimum of a nonlinear model, for use in a web based optimization system.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu To do so, a web-based optimization system can be implemented based on the enhanced algorithm and using a dynamic linking library procedure. The system can then be linked to many other mathematical methods, for example, LINGO, to solve a nonlinear problem by integrating concurrent methods. Next, user specified problems can be stored in a database storage system. Additionally, the solution can be derived to guarantee the global optimum with an acceptable error rate.

Kết quả dự kiến As anticipated, the enhanced piecewise linearization algorithm can reduce the computational time required to solve a nonlinear programming model to 50% of that required bypiecewise linearization algorithms. Such an improvement not only significantly reduces computational time, but also allows users to make more efficient decisions. Moreover, the enhanced piecewise linearization algorithm can obtain the global optimum in general nonlinear programming models within a tolerable error and significantly increase computational efficiency by decreasing the use of 0-1 variables. In addition to its usefulness in obtaining the optimum solutions in fields such as medicine, biology and science, the proposed algorithm can also provide the global optimum with a tolerable error. Furthermore, through the web-based optimization system proposed herein, user-specified problems can be stored in a database and used repeatedly.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn Via the proposed web-based system, the enhanced piecewise linearization algorithm can be applied in diverse fields such as medicine, biology and engineering. Through the user-friendly interface of the web-based system, users can easily and efficiently input their nonlinear model.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s