Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Vietnamese cart with Nui Ba Den in background

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)
– Thể hiện sự quan tâm đối với công việc liên quan
– Miêu tả sự hứng thú đối với công việc liên quan
– Mô tả thái độ quan tâm của những người tham gia chuyên ngành trong dự án
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (42) : “How do I explain a career break at an academic job interview?”
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (8) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

* Thể hiện sự quan tâm đối với công việc liên quan
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise347.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise348.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise349.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise350.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise351.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise352.htm

* Miêu tả sự hứng thú đối với công việc liên quan
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise353.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise354.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise355.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise356.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise357.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise358.htm

* Mô tả thái độ quan tâm của những người tham gia chuyên ngành trong dự án
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise135.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise136.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise137.htm

1. Tiêu đề
Viết sơ yếu lý lịch công việc bằng tiếng Anh ngành kỹ sư (phần 1)

Viết sơ yếu lý lịch công việc bằng tiếng Anh ngành kỹ sư (phần 2)

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/study_plan.ppt

Bày tỏ quan tâm đến một nghề
http://owl.lhu.edu.vn/6-1-bo-qua-quan-tam-den-mot-nghe/

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc
http://owl.lhu.edu.vn/6-2-mo-ta-cac-linh-vuc-hoac-nganh-cong-nghiep-ma-nghe-nghiep-cua-mot-nguoi-thuoc/

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề
http://owl.lhu.edu.vn/6-3-mo-ta-su-tham-gia-trong-mot-du-phan-anh-quan-tam-den-mot-nghe/

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-4-mo-ta-nen-tang-hoc-van-va-thanh-tich-co-lien-quan-den-viec-lam/

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-5-gioi-thieu-nghien-cuu-va-kinh-nghiem-chuyen-mon-lien-quan-den-viec-lam/

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-6-mo-ta-cac-hoat-dong-ngoai-khoa-co-lien-quan-den-viec-lam/

Thư ứng dụng việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-7-thu-ung-dung-viec-lam/

2. Mật khẩu chương trình học: Viết đơn xin việc bằng tiếng Anh hiệu quả

www.chineseowl.idv.tw/html/effective_career.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/7_employment_applications.htm

3. Sách:
www.ycrc.com.tw/bookdata.php?publisher=yangchih&search=A6504

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (42) : “How do I explain a career break at an academic job interview?”
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (8) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Mục tiêu nghiên cứu Based on the above, we should develop a numerical method to choose efficiently the bandwidth of the loop filter in the PLL circuit. An additional apparatus can also be developed in the carrier recovery circuit to estimate offsets precisely.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu To do so a frequency detection apparatus can be used in the carrier recovery circuit to lock the large frequency offset. The PLL circuit can then automatically switch the coefficients of the loop filter into distinct bandwidths to reduce vibration and to converge faster than conventional circuits.

Kết quả dự kiến As anticipated, the novel design can lock a wide range of offsets of more than 100 KHz in a short acquisition time with a symbol error rate of less than 0.01.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn The improved carrier recovery on a digital receiver can track better than conventional models, making telecommunication products more competitive.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s