Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

Gougah falls

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)
– Khái quát về kinh nghiệp công việc và học lực của người nào đó
– Luyện tập viết thư thỉnh cầu ngành kĩ thuật
– Khen ngợi cơ quan cung cấp cơ hội thực hành
– Cách giải thích các chi tiết kĩ thuật
– Thể hiện thái độ vui vẻ trước cơ hội được thực hành kĩ thuật
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (46) : ‘How to answer: How will you make a difference to our department?”
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (7) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Business Management)
Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

A. Khái quát về kinh nghiệp công việc và học lực của người nào đó

B. Luyện tập viết thư thỉnh cầu ngành kĩ thuật

C. Khen ngợi cơ quan cung cấp cơ hội thực hành

D. Cách giải thích các chi tiết kĩ thuật

E. Thể hiện thái độ vui vẻ trước cơ hội được thực hành kĩ thuật

Phần nghe online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise456.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise457.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise458.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise459.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise460.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise461.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/guest.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/conver.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/sugges.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/trancour.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/curri.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/rest.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/nack.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/progra.html

1. Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Viết bài báo kĩ thuật tiếng Anh hiệu quả cho nước ngoài (Phần 1)

Viết bài báo kĩ thuật tiếng Anh hiệu quả cho nước ngoài( Phần 2)

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Yêu cầu thông tin

2. Chương trình học: Thư tín kĩ thuật tiếng Anh

3. Cách viết email tiếng Anh hiệu quả và chuyên nghiệp Ted Knoy

英Sổ tay thư tín tham khảo Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (46) : ‘How to answer: How will you make a difference to our department?”
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (7) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Business Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an efficient evaluation model that can select natural gas bus brands and facilitate an evaluation of an appropriate number of criteria under cost and effectiveness categories.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, natural gas bus brands can be selected via the model by performing cost effectiveness analysis. Each criterion can also be evaluated under cost and effectiveness categories. Two methodologies of multiple attribute decision making (MADM), technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) and analytic hierarchy process (AHP), can then be used to rank all viable alternatives to bus systems from a complete perspective.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed model can evaluate exactly how cost and effectiveness of all viable alternatives to bus systems are related. The evaluation results can provide us with economic information not only on all viable alternatives to bus systems, but also on many other comparative situations.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed model can provide a valuable reference for governmental authorities when selecting the brands of bus systems. Moreover, the ranking methodology can provide a more objective outcome with weights of related decision groups than other ones. The ranking methodology can also provide a more flexible procedure in terms of an outcome’s complexity. Furthermore, the ranking outcome can allow decision makers to identify the order preferences between alternatives.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s