Mời Loa và tư vấn (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

Cham dancers at Po Nagar

Mời Loa và tư vấn (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mời Loa và tư vấn (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)
– Mời một diễn giả
– Mô tả mục đích của bài giảng
– Giải thích chi tiết của bài giảng
– Mô tả giao thông vận tải và chỗ ở chi tiết
– Hướng dẫn người nói những gì để chuẩn bị trước khi chuyến thăm
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (49) : ‘What is an academic interview like?’
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (9) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Business Management)
Mời Loa và tư vấn (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

* Mời một diễn giả

* Mô tả mục đích của bài giảng

* Giải thích chi tiết của bài giảng

* Mô tả giao thông vận tải và chỗ ở chi tiết

* Hướng dẫn người nói những gì để chuẩn bị trước khi chuyến thăm

Phần nghe online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise474.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise475.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise476.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise477.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise478.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise479.htm

Ví dụ:

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/invit.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/consul.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/setting.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/letters.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/financ.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/travel.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/date.html

1. Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Yêu cầu thông tin

2. Chương trình học: Thư tín kĩ thuật tiếng Anh

3. Cách viết email tiếng Anh hiệu quả và chuyên nghiệp Ted Knoy

英Sổ tay thư tín tham khảo Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (49) : ‘What is an academic interview like?’
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (9) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Business Management)

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: An increasing number of interest rate derivative products priced by the forward interest rate have highlighted the empirical challenges of fitting forward rate yield curves to current market data.

* Vấn đề nghiên cứu: However, conventional methods, which only focus on fitting a yield curve and transforming it into a forward rate curve, result in an unreasonable, extremely high or negative forward rate,

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: such as 150% and -60%, respectively.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Ultimately, pricing interest rate derivatives based on these inappropriate fitting forward rate methods will result in large deviations from market data.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s