Dự báo xu hướng thị trường (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)

Budai

Dự báo xu hướng thị trường (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Dự báo xu hướng thị trường (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)
– Trình bày ngắn gọn lý do cho việc phát triển sản phẩm này.
– Chỉ ra những xu hướng thị trường trong lĩnh vực phát triển trong khi mô tả các khía cạnh tài chính của phát triển sản phẩm này.
– Trực quan mô tả chiến lược và cách tiếp cận để phát triển sản phẩm của tổ chức.
– Tổng hợp kết quả khảo sát thị trường, đặc biệt là về tiềm năng và loại ứng dụng sản phẩm thương mại của sản phẩm.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (52) : 5 Top Tips for PhD Jobseekers
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (7) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Dự báo xu hướng thị trường (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)

* Trình bày ngắn gọn lý do cho việc phát triển sản phẩm này.

* Chỉ ra những xu hướng thị trường trong lĩnh vực phát triển trong khi mô tả các khía cạnh tài chính của phát triển sản phẩm này.

* Trực quan mô tả chiến lược và cách tiếp cận để phát triển sản phẩm của tổ chức.

* Tổng hợp kết quả khảo sát thị trường, đặc biệt là về tiềm năng và loại ứng dụng sản phẩm thương mại của sản phẩm.

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise571.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise572.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise573.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise574.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise575.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise576.htm

1. Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Yêu cầu thông tin

2. Chương trình học: Thư tín kĩ thuật tiếng Anh

3. Cách viết email tiếng Anh hiệu quả và chuyên nghiệp Ted Knoy

英Sổ tay thư tín tham khảo Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (52) : 5 Top Tips for PhD Jobseekers
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (7) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel composition from plants that is more effective than animal collagen in reducing the likelihood of anaphylaxis. Additionally, the proper carrier can be used to transport the composition in order to maintain its therapeutic effectiveness.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, cysteine protease can be extracted and purified from sesame. Polysaccharide can then be purified from the fruiting body of an edible Jew’s Ear mushroom. Next, the complex can be applied to the wound through the interaction between cysteine protease and polysccharide.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the stable formation of the novel composition can function as an entrapping reservoir for active ingredients that can be sustained to ensure a prolonged release.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In addition to its economic benefits, the novel composition proposed herein can not only treat wounds but, more importantly, reduce the incidence rate of anaphylaxis.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s