Sắp xếp chương trình tham quan du lịch (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

Tam quan Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Sắp xếp chương trình tham quan du lịch (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)
– Thừa nhận chuyến thăm sắp tới
– Danh sách chi tiết của hành trình du lịch
– Đề nghị chào đón về lộ trình đề xuất
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (50) :
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (9) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Business Management)
Sắp xếp chương trình tham quan du lịch (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

* Thừa nhận chuyến thăm sắp tới

* Danh sách chi tiết của hành trình du lịch

* Đề nghị chào đón về lộ trình đề xuất

Phần nghe online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise480.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise481.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise482.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise483.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise484.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise485.htm

Ví dụ:

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/setting.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/letters.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/financ.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/travel.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/date.html

1. Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Yêu cầu thông tin

2. Chương trình học: Thư tín kĩ thuật tiếng Anh

3. Cách viết email tiếng Anh hiệu quả và chuyên nghiệp Ted Knoy

英Sổ tay thư tín tham khảo Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (50) : ‘How to combat interview nerves’
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (9) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Business Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel numerical model, capable of directly deriving a reasonable forward rate curve in one explicit function to correlate well with market data.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, when including observable points, the forward rate curve of the proposed model can be expressed as a function of a specified form with a finite number of parameters. The maximum smoothness term can then be found within this parametric family to derive the model.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed methods can provide the smoothest possible forward rate curve which is consistent with the chosen functional form and correlates with all observed market data on the yield curve.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Moreover, the proposed model can also provide an innovative means of directly fitting the forward rate with maximum smoothness and precision, providing a valuable solution for pricing interest rate derivatives.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s