Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (11/12) (Chỉnh sửa một cách chính xác)

HueTuDucTomb

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (11/12) (Chỉnh sửa một cách chính xác)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (11/12) (Chỉnh sửa một cách chính xác)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (75): What are the benefits of blogging (& how to handle negative feedback
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (10) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (Chỉnh sửa một cách chính xác) (11/12) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

* Sử dụng động từ làm cho ý tưởng câu rõ ràng hơn về hiệu suất, một số động từ không có hiệu quả giải thích hành động của số động từ chẳng hạn như “is, are, was, were, has, give, make, come”, cũng như “take” là những ví dụ thuộc về thể loại này.

* Tác giả nên sử dụng động từ mạnh mẽ để chỉ một hành vi rõ ràng.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. The members came to an agreement on how the issue should be
handled by the organization.

6. The group made a decision to let the funds be controlled by
the treasurer.

7. The president gave the authority to the controlling
committee to distribute the funds.

8. The governing body offered explanations why the law is
enacted by the legislative branch.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (75) : What are the benefits of blogging (& how to handle negative feedback
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (10) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a determination method to identify various concentrations of curcumin that would inhibit cancer cell growth, enabling us to determine the most efficacious concentration.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, carcimoma macrophase culture can be made for high glucose and low glucose. The survival rate of the MTT conversion cell can then be analyzed by adding various concentrations of curcumin. Next, subsequent MTT data can provide evidence of O.D 550nm of ELISA.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that various concentrations of curcumin can inhibit cancer cell growth.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed determination method significantly contributes to efforts to elucidate the potential role of curcumin in decreasing the incidence of cancer.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s