Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật (Anh Viết tại nơi làm việc)

Kon Blar River 3

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật (Anh Viết tại nơi làm việc)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật (Anh Viết tại nơi làm việc)
– Một thời gian ngắn giới thiệu một lĩnh vực công nghệ hoặc phân khúc thị trường
– Mô tả một yếu tố bên ngoài hay nội bộ ảnh hưởng đến khu vực đó hoặc thích hợp
– Giới thiệu một vấn đề cụ thể (s) gây cản trở sự phát triển của khu vực đó hoặc thích hợp
– Nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật, tiếp thị phải được giải quyết để giải quyết vấn đề này
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (74): How to use social media to access established institutions/people
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (10) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)
* Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật (Anh Viết tại nơi làm việc)

– Một thời gian ngắn giới thiệu một lĩnh vực công nghệ hoặc phân khúc thị trường

– Mô tả một yếu tố bên ngoài hay nội bộ ảnh hưởng đến khu vực đó hoặc thích hợp

– Giới thiệu một vấn đề cụ thể (s) gây cản trở sự phát triển của khu vực đó hoặc thích hợp

– Nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật, tiếp thị phải được giải quyết để giải quyết vấn đề này

Phần thi nghe online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise661.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise662.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise663.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise664.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise665.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise666.htm

1. Chương trình học: : Anh văn ứng dụng thương mại

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

2. Sách:Viết bài marketing tiếng Anh hiệu quả Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (74) : How to use social media to access established institutions/people
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (10) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Curcumin can inhibit the activation of cancer cells in humans.

Vấn đề nghiên cứu: However, merely consuming plenty of natural foods such as vegetables and fruits does not ensure a concrete expression to circumvent the activation of cancer cells.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, the inability to consume 10uM of curcumin consistently will not prevent the activation of cancer cells.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to consume adequate amounts of curcumin to inhibit cancer cell growth makes it impossible to ensure sustained growth.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s