Giải thích khó khăn trong phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (Anh Viết tại nơi làm việc)

HO CHI MINH CITY SAIGON WATERFRONT VIETNAM JAN 2012 (6964056027)

Giải thích khó khăn trong phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (Anh Viết tại nơi làm việc)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giải thích khó khăn trong phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (Anh Viết tại nơi làm việc)
– Mô tả các thiết lập chung cho việc phát triển một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể
– Giới thiệu các vấn đề chính (s) mà các nhà quản lý phải đối mặt trong việc phát triển sản phẩm hoặc
dịch vụ
– Nêu những tác động hoặc hậu quả của vấn đề (s) còn lại chưa được giải quyết
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (76): Should academics share their ideas online? What are the
pros and cons?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (11) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)
* Giải thích khó khăn trong phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (Anh Viết tại nơi làm việc)

– Mô tả các thiết lập chung cho việc phát triển một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể

– Giới thiệu các vấn đề chính (s) mà các nhà quản lý phải đối mặt trong việc phát triển sản phẩm hoặc
dịch vụ

– Nêu những tác động hoặc hậu quả của vấn đề (s) còn lại chưa được giải quyết

Phần thi nghe online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise667.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise668.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise669.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise670.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise671.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise672.htm

1. Chương trình học: : Anh văn ứng dụng thương mại

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

2. Sách:Viết bài marketing tiếng Anh hiệu quả Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (76) : Should academics share their ideas online? What are the pros and cons?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (11) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Originally an agricultural based economy that has shifted to an industrial based one, Taiwan now overproduces agricultural produce that can be found in rice as well as in traditional vegetable and fruit markets. However, even with these traditional markets, effectively dealing with agricultural overproduce is problematic. For agricultural overproduce in the international community, the cellulose microbe can not curtail food processing effectively, largely owing to the natural boundary of enzyme production for a thermostable enzyme.

Vấn đề nghiên cứu: The cellulase in cultural heritage is subjected to hot stability, which is insufficiently high; the enzyme yield is low as well. Additionally, the natural boundary only has a small amount of mold and actinomyceses for the cellulase. Therefore, owing to that the natural boundary is not fast enough, agricultural overproduce can not be processed efficiently.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, according to the Environmental Protection Administration of the Republic of China, Taiwan has 6,000,000 tons of agricultural overproduce that must be processed annually. However, this overproduce can not be processed entirely. Taiwan has 2,300,000 tons of agricultural overproduce in rice, while traditional vegetable and fruit markets generate 600,000 tons. Such overproduce can not be processed efficiently.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to produce a thermostable enzyme would make it impossible to handle the overwhelming amount of agricultural produce in Taiwan, resulting in serious environmental pollution.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s