Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (2/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Gia Luan harbour in Cat Ba

Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (2/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (2/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (81): How can the app Evernote help researchers?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (10) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)
Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (2/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

* Sử dụng “It” và “There” ở đầu câu dễ dàng làm cho ngôn ngữ của bài viết trở lên phức tạp và không rõ ràng.

* Trừ khi “It” là một thuật ngữ cụ thể được đề cập trong câu trên, Nếu không phải tránh hoàn toàn sử dụng “It is” trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. There is a necessity for an agreement on the delivery terms by
both parties.

6. It is necessary that negotiations on the final conditions be
undertaken by both sides immediately.

7. It is critical that consideration is made by the systems manager
on the current status of the program.

8. It is crucial that assessment of the control strategy be
performed by the site manager.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (81) : How can the app Evernote help researchers?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (10) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should design a sensitive and accurate biosensor that can identify special proteins efficiently, as well as detect certain diseases in their early stages. For instance, identifying the protein ADDLs early can be used to diagnose Alzheimer’s disease in its early stages so that therapeutic treatment can be administered.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, nanoparticles can be developed in a glass chamber, followed by the design of a LSPR biosensor. The biomolecular structure can then be detected using LSPR, enabling us to identify the disease.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed analytical method for detecting bio molecular structures can detect solution consistency below 1pM with a high degree of accuracy.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Moreover, the proposed LSPR biosensor can provide a highly sensitive and accurate means of detecting the bio molecular structure. The ability to identify the disease in its early stages can lead to earlier treatment and recoery. For instance, Alzheimer’s disease can be diagnosed early because LSPR can detect ADDLs with a high degree of sensitivity, ultimately increasing the survival rate of patients.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s