Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (3/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Gia Luan harbour in Cat Ba

Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (3/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (3/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (83): What is Pirus.com and how can researchers use it?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (11) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)
Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (3/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

* Sử dụng “It” và “There” ở đầu câu dễ dàng làm cho ngôn ngữ của bài viết trở lên phức tạp và không rõ
ràng.

* Trừ khi “It” là một thuật ngữ cụ thể được đề cập trong câu trên, Nếu không phải tránh hoàn toàn sử
dụng “It is” trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. It is imperative that arrangement of the class schedule be
done by the academic advisor.

10. It is not necessary for the coordination of the tasks to be
the responsibility of the department manager.

11. There is no need for the responsibility for all the
assignments to be that of the team leader.

12. There is no need for corrections of the tests to be done by
the teacher.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (83) : What is Pirus.com and how can researchers use it?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (11) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của
bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research
objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng
sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical
contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng
góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a high lipophilicity radiopharmaceutical method that uses two groups of radiochemistry, i.e. aminedithiolate ligand (ONS) and monothiolate coligand (S), to increase the radiopharmaceutical high lipophilicity level in order to maintain a radiopharmaceutical stability and hyperactivities.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, aminedithiolate and monothiolate can be used to one part of combined 99mTc’s 1 ligand 99mTc’s 3 ligands. In the new radiopharmaceutical, its radiochemical characteristics can then be analyzed using a high performance liquid chromatographic (HPLC), with its amount subsequently analyzed using a thin layer chromatography (TLC). Next, the characteristics of high lipophilicity can be analyzed using a Partition coefficient Using this radiopharmaceutical sample, its radioactivity can be analyzed as well using an automatic gamma counter. Radiation tracer characteristics can be analyzed using multiple-channel pulse wave equipment. Additionally, the new radiopharmaceutical serum can be injected into laboratory mice, with the radiopharmaceutical uptake number of each mouse organ analyzed as well. Following sacrifice of those mice with significant organs extracted,the organs can be weighed and their radioactivity levels determined as well. Finally, the biodistribution in laboratory mice can be analyzed.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed high lipophilicity radiopharmaceutical method can ensure stability in a mouse’s brain with an uptake number exceeding 15% and other organ’s uptake numbers lower than 30%. New radiopharmaceuticals can maintain stability six hours after fabrication. Blood clearing ratio can then be lower than traditional radiopharmaceuticals used in brain imagery.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can contribute to efforts to increase the clinical accuracy of diagnosing brain diseases as early as possible for curative purposes, thus enhancing a physician’s ability to achieve ideal patient management, improve a patient’s quality of life, decrease both the mortality rate associated with brain-related diseases and the relapse rate and, ultimately, lower the radiation dose of patients with brain-related diseases.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s