Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (4/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Cat Ba agriculture

Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (4/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (4/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (84): How do I keep my professional and private life separate
on social media?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (12) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)
Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (4/11)

* Sử dụng “It” và “There” ở đầu câu dễ dàng làm cho ngôn ngữ của bài viết trở lên phức tạp và không rõ ràng.

* Trừ khi “It” là một thuật ngữ cụ thể được đề cập trong câu trên, Nếu không phải tránh hoàn toàn sử dụng “It is” trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. It is necessary that a planning committee be organized.

2. It is possible that oxidation occurs during the reaction.

3. There are limitations on available options by the surrounding environment.

4. There is little research in previous literature about the inefficiency of Taguchi’s two-step
procedure.

Trả lời:
http://www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/ex17(Ans).htm

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (84) : How do I keep my professional and private life separate on social media?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (12) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Computer tomography (CT) plays a prominent role in diagnosing medical ailments owing to its ability to achieve precise treatment without unnecessarily high radiation levels that would harm patients. Restated, while effective in therapeutic treatment, CT can not be used during a routine examination. Efforts to integrate CT into routine examinations is thus of priority concern.

Vấn đề nghiên cứu: Although medical images are normally taken through conventional x-ray procedures, such procedures are limited in that while confined to capturing three-dimensional objects, many organs overlap each other, making it impossible to distinguish between them. Conversely, CT can not only detect diseases in their early stages, but also more effectively treat diseases. Nevertheless, CT is not adopted in routine examinations owing to its higher radiation dose than in normal examinations. Conventional medical imagery procedures emit a low radiation dose owing to the limited exposure time.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, a normal chest x-ray examination, a radiation dosage of only 0.5mGy poses a relatively low risk to the human body. However, a CT examination may contain ten to twenty times higher dosage levels than a conventional x-ray examination would owing to the longer exposure time, possibly causing human injury.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Despite the advantages of CT images over those of conventional x-ray images, the inability to reduce its radiation dose to a safe level makes it impossible to detect and subsequently treat cancer in its early stages. The feasibility of accelerating the scanning time during a CT examination must be examined, thus reducing radiation dose levels.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s