Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (5/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Cat Ba town

Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (5/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (5/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (85): How do we engage online?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (12) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)
Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (5/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản
tiếng anh)

* Sử dụng “It” và “There” ở đầu câu dễ dàng làm cho ngôn ngữ của bài viết trở lên phức tạp và không rõ
ràng.

* Trừ khi “It” là một thuật ngữ cụ thể được đề cập trong câu trên, Nếu không phải tránh hoàn toàn sử
dụng “It is” trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. There is little attention paid in previous literature to multi-response problems in the Taguchi Method.

6. There is more and more evidence that suggests that there is a close relation between nutrition and work performance.

7. It is important that the conflict is reduced to make a determina- tion of the optimal setting of the design parameters.

8. There is another method that employs the regression technique.

Trả lời:
http://www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/ex17(Ans).htm

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (85) : How do we engage online?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (12) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should examine the feasibility of accelerating the scanning time during a CT examination, thus reducing radiation dose levels. Whereas the human body is not proportional with respect to thickness, the absorbed radiation dosage is all the same.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the ability to ensure that the human body absorbs a lower radiation dose with respect to thickness, CT can be verified as an effective physical examination procedure for prevention purposes (NOTE: Add 2-3 more sentences to more describe the methodology more completely).

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that the accelerated CT scan speed can scan front and rear positions of the body at varying thicknesses and radiation dosages, subsequently reducing a substantial amount of nonessential dosage and making CT highly promising as a preventive medicine procedure. Such a procedure would significantly contribute to treatment of lung cancer patients since MRI does not have a spoke beam. Given that the lower number of hydrogen atoms in the lungs does not provide adequate information for the image signal of MRI However, CT can produce an accurate image of the lungs, making it relatively easy to detect lung cancer in its early stages.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can demonstrate the ability of CT to reduce the radiation dose level, makes it highly promising as a preventive measure during physical examinations to detect lung cancer in its early stages.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s