Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (6/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Cat Ba 1

Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (6/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (6/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (86): How to prevent social media overload
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (13) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Information technology)
Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (6/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

* Sử dụng “It” và “There” ở đầu câu dễ dàng làm cho ngôn ngữ của bài viết trở lên phức tạp và không rõ ràng.

* Trừ khi “It” là một thuật ngữ cụ thể được đề cập trong câu trên, Nếu không phải tránh hoàn toàn sử dụng “It is” trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. It is possible that the anticipated improvements are predicted under the chosen conditions.

10. There is no significant difference between the proposed procedure and Taguchi’s approach in
terms of effectiveness.

11. It is impossible to predict all of the unforeseeable circumstances.

12. It was a previous investigation that identified six controllable factors so that the
polysilicon deposition process can be improved.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (86) : How to prevent social media overload
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (13) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Information technology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: 3D models are extensively adopted in multimedia applications owing to their relatively low cost and the ease with which they construct animated 3D objects. Developing a concise and relatively easy means of constructing 3D faces has been heavily emphasized, particularly in computer animation. However, animating a human face is extremely difficult. Different models have been proposed to formulate 3D objects using expensive equipment and complex procedures. For instance, the Basin model uses a digitizer to retrieve 2D images and then transforms those images into 3D objects.

Vấn đề nghiên cứu: However, conventional 3D models are too time consuming and inaccurate when constructing digital objects since they manually retrieve 2D images. For instance, complex procedures involving the creation of digital objects require much time. Such approaches not only require too many steps in constructing individual faces, but also need expensive or precise instruments such as a 3D digitizer, laser scanner, or range finder. These obstacles create large overhead costs and inefficiency when formulating 3D faces, accounting for why many 3D facial formulation models are impractical for commercial use.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: A situation in which conventional models require seven steps to construct a 3D model and their error rate exceeds 5% makes it impossible to commercialize widely animation software and construct realistic digital objects.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Although formulating 3D objects has received increasing interest for multimedia applications, conventional models fail to meet commercial specifications.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s