Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (7/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Cliff of Stone Plates - Ghenh Da Dia in Vietnam

Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (7/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (7/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (87): What are the most digital tools/apps for academics?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (13) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information technology)
Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (7/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

* Sử dụng “It” và “There” ở đầu câu dễ dàng làm cho ngôn ngữ của bài viết trở lên phức tạp và không rõ ràng.

* Trừ khi “It” là một thuật ngữ cụ thể được đề cập trong câu trên, Nếu không phải tránh hoàn toàn sử dụng “It is” trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. It is important to develop a more effective approach to solve the complicated problem.

2. There were nine observations taken for each trial run.

3. There is a chance that multifunction printers include many additional utilities.

4. It is crucial that the ink jet printer is more versatile than a laser printer.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (87) : What are the most digital tools/apps for academics?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (13) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information technology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an efficient face model capable of formulating the 3D image of an individual’s face from three 2D images.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, three 2D images can be obtained simultaneously with three general cameras. The images can then be transferred to a personal computer. Next, the proposed model can be used to formulate digitally the 3D face.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed face model can reduce the time to construct a 3D face by 10% by optimizing the 3D model rather than manually retrieving 2D images. Additionally, the proposed model can precisely formulate an individual’s face by using conventional peripheral equipment. Moreover, the constructed 3D face can not only be sculptured by automatic machinery, but can also simulate various expressions. The equipment required for constructing 3D digital objects includes three cameras, a personal computer, and common image software. Furthermore, steps to construct 3D digital objects in the proposed face model are simplified, reducing the related formulation costs and time to use the optimization methods.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed face model can minimize the tolerable errors associated with constructing a digital face, enhancing multimedia or animation applications by reducing formulation costs and creating more realistic digital objects. The proposed model can be employed to digitize different real 3D objects.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s