Cách chọn từ thay thế (phần 1) Chỉnh sửa một cách kỹ thuật và khoa học

Phongnhatourism

Cách chọn từ thay thế (phần 1) Chỉnh sửa một cách kỹ thuật và khoa học
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Cách chọn từ thay thế (phần 1) Chỉnh sửa một cách kỹ thuật và khoa học
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (93): How to Be a Successful Scientist: Part 2
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (13) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Healthcare management)
Cách chọn từ thay thế (phần 1)

– Không nên chỉ sử dụng một từ vựng, hãy dùng các từ khác để thay thế những từ được liệt ra phía dưới, tránh trường hợp liên tục sử dụng một từ.

Các bài tập (dịch từ tiếng Hoa sang tiếng Anh)

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise77.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise78.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise79.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise80.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise81.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise82.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise83.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise84.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise85.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise86.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise87.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise88.htm

(Flash)

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise185.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise186.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise187.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise188.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise189.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise190.htm

1. Power Point Presentation:

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/alternative_1.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/alternative_2.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/alternative_3.ppt

2. Mật khẩu chương trình: Dịch sang tiếng Anh

www.chineseowl.idv.tw/html/translation.htm

3. Tài liệu sách:

Sổ tay bồi dưỡng kỹ năng biên tập bài báo tiếng Anh Kha Thái Đức
www.chineseowl.idv.tw/html/b4.htm

Rèn luyện thành thạo các bước trình bày luận văn(báo cáo) khoa học Kha Thái Đức
www.chineseowl.idv.tw/html/b1.htm

4. Tiêu đề
Increasing the Vocabulary of Chinese Writers Through Contrastive Rhetoric
http://www.chineseowl.idv.tw/html/Jp-news4.htm

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (93) : How to Be a Successful Scientist: Part 2
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (13) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Healthcare management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an AHP-based method that enables administrators of senior citizen residential communities to identify critical factors for successful operations.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a questionnaire survey can be designed to select the most appropriate sampling method. A valuation standard that reflects enterprise values can then be derived based on interviews with experts in the field. Next, critical factors for successful operations can be identified using the AHP method.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed AHP-based method can enable enterprises involved in the development of senior citizen residential communities to identify the features of and prerequisites for successful operations.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: The proposed method can enable administrators of senior citizen residential communities to select the most feasible options during decision making by considering finance and market analysis –related concerns in order to ensure success in daily operations. In addition to enhancing the competency of administrators in making their residential communities productive in this increasingly competitive sector, the proposed method can provide a valuable reference for experts, academics and investors in the long term sector attempt to devise relevant marketing strategies.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s