Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp (phần 2): Thể hiện kiến thức về một lĩnh vực đã nghiên cứu

Áo dài dancers

Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp (phần 2): Thể hiện kiến thức về một lĩnh vực đã nghiên cứu
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp (phần 2): Thể hiện kiến thức về một lĩnh vực đã
nghiên cứu
– Giới thiệu chủ đề có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu
– Nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu
– Khen ngợi tổ chức tiến hành bồi dưỡng chuyên nghiệp
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (109): Reaxys tutorial
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (14) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)
Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp (phần 2): Thể hiện kiến thức về một lĩnh vực đã nghiên cứu

* Giới thiệu chủ đề có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu

Ví dụ tham khảo:
Despite political differences, China and Taiwan share many common economic interests, as evidenced by their increasingly strong economic ties in the Asia-Pacific region. I am interested in understanding how the finance sector can contribute further to strengthening these ties.

* Nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu

Ví dụ tham khảo:
Integrating information technology and quality management into the burgeoning finance sector in Taiwan has tremendous commercial and societal implications for the island’s economy.

* Khen ngợi tổ chức tiến hành bồi dưỡng chuyên nghiệp

Ví dụ tham khảo
After reviewing your online brochure and research findings published in international journals, I am quite impressed with your laboratory’s facilities and the wide scope of activities that you are engaged.

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise5.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise6.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise7.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise8.htm

1. Power Point Presentation:
www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/study_plan.ppt

2. Chương trình học:

Viết kế hoạch học tập một cách hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:
Viết kế hoạch học tập một cách hiệu quảTed Knoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (109) : Reaxys Tutorial
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (14) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should design a comprehensive verification system for a novel radiation dose-based method developed at Industrial Technology Research Institute (ITRI) to enhance the warmth and comfort of clothing through radiation irradiated by natural radioactive materials.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the radiation dose in clothing containing natural radioactive materials can be measured. The radiation dose in the clothing can then be calculated and simulated using Monte Carlo software. Next, a correlation of the results can be made using the two steps of radiation dose calculation. By using Monte Carlo software, both the actual radiation dose measurements and the validity of the actual human measurements can be verified. After the validity of actual measurements is confirmed, the steps of dose measurement can be constructed. The entire verification standard can be established as well.

Kết quả dự kiến: As anticipated, according to the proposed verification system the average human radiation dose adopted from nature and article radiation can be 1.62 mSv/y. Under 5 cGy, although the radiation dose does not have any the biological effect, it causes a slight blood change when the radiation dose exceeds 15 cGy. Therefore, adequate control should be made of the radiation dose irradiated from the clothing containing radioactive material; safety must also be ensured when warming the clothing.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can contribute to ongoing efforts to establish a radiation dose measurement process and standard, thus ensuring safety when warm and comfortable clothing are worn.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s