Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp (phần 4): Mô tả quá trình học tập và thành tích đã đạt được

Dancers at Vietnamese Tet Festival, 2003

Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp (phần 4): Mô tả quá trình học tập và thành tích đã đạt được
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp (phần 4): Mô tả quá trình học tập và thành tích
đã đạt được
– Giới thiệu các công việc, chức vụ đã từng đảm trách từ trước tới nay
– Miêu tả những kĩ năng kinh nghiệm của cá nhân có được
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (113): Inspec Tutorial
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (16) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp (phần 3): Mô tả quá trình học tập và thành tích đã đạt được

* Giới thiệu các công việc, chức vụ đã từng đảm trách từ trước tới nay.

Ví dụ tham khảo
Intensive laboratory and theoretical training in a summer internship before my senior year in university motivated my decision to pursue a finance-related career and remain abreast of the latest developments in this rapidly evolving field.

* Miêu tả những kĩ năng kinh nghiệm của cá nhân có được

Ví dụ tham khảo
The hands-on experience in a laboratory setting provided me with numerous opportunities to corroborate what I had learned from textbooks and then extend that knowledge to an independent search for innovative solutions. I believe that laboratory research nurtured my skills that were previously lacking in experimental design, data evaluation and collaboration within a research group. These skills will now prove valuable in any future research project in which I am involved, hopefully at your company.

Phần kiểm tra nghe Online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise13.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise14.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise15.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise16.htm

1. Power Point Presentation:
www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/study_plan.ppt

2. Chương trình học:

Viết kế hoạch học tập một cách hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:
Viết kế hoạch học tập một cách hiệu quảTed Knoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (113) : Inspec Tutorial
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (16) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should design a low gate count RSA crypto hardware scheme to achieve a high level of security.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, an enhanced word-based Montgomery’s algorithm can be developed. The algorithm can then be used to significantly reduce the gate count of RSA crypto hardware.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that the gate count of the proposed RSA crypto hardware scheme is independent of RSA key length.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed scheme can design an arbitrary length of RSA length without increasing hardware space.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s