Chỉnh sửa cho rõ rang (13/15) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Thang Long Water Puppet Theatre 2

Chỉnh sửa cho rõ rang (13/15) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Chỉnh sửa cho rõ rang (13/15) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (124): Sell Your Ideas the Steve Jobs Way
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế
(16) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)
Chỉnh sửa cho rõ rang (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (13/15)

Người viết văn bản về khoa học thường viết không suy nghĩ, tất nhiên, dẫn tới sự hiểu lầm của độc giả, do đó viết một cách rõ ràng càng trở nên quan trọng, ngoài việc viết bài báo một cách chính xác, còn để làm cho người đọc không hiểu sai những ý nghĩa mà bạn muốn đề cập.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

10. To host an international conference, many considerations must be made by
the organizing committee.

11. After completing the assigned homework, the final examination was taken.

12. Identifying the unknown variables, the case study was deemed successful.

13. The computer resembles the IBM system more than the Apple system.

Trả lời:

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (124) : Sell Your Ideas the Steve Jobs Way
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (16) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should design a spherical or right cylindrical tissue equivalent proportional counter to measure all particles composed of thermal neutrons, fast neutrons, high energy charge particles and photons for a high energy linear accelerator. Additionally, the energy deposited in volumes resembling critical tissue components such as cells or cell nuclei can be determined using such a microdosimeter.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, given that microdosimetry involves studying single-event deposition at microscopic sites of a tissue, the detector geometry can be selected to design a tissue equivalent proportional counter. The spherical cavity generally tends to be cylinder based owing to that the sphere is not only volume with isotropic response, but also has the lowest relative variance of chord lengths. The wall of such a counter can then be made of a tissue equivalent to A-150 plastic, which is a mixture of calcium fluoride, polyethylene, nylon and carbon. Next, the gas filling can be selected to influence the gas gain and counting characteristics. In general, the tissue equivalent gases based on methane and propane are both available commercially.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate the feasibility of fabricating anequivalent proportional counter for the spherical tissue that conforms to the chord length distribution and mean chord length standard described by Professor Kellerer when measuring the mixed radiation field for a high energy linear accelerator, especially in neutron dose. If desired, the linear energy deposited in small tissue can be determined using such a microdosimeter.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: A neutron dose equivalent meter based on a tissue equivalent proportional counter is highly promising for a variety of radiation fields of a high energy linear accelerator. Such a counter can be used as a reference meter in various neutron fields for routine microdosimeters. Moreover, using this counter with another simple dosimeter may reduce systematic measurement errors of dose equivalent in a mixed radiation field.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s