Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 2): Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Hai Phong Ho Chi Minh

Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 2): Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 2): Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công
nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc
– Giới thiệu các chủ đề liên quan mà giới doanh nghiệp đang quan tâm
– Nhấn mạnh tính chuyên nghiệp của chủ đề
– Khen ngợi sự tiềm năng của công ty trong lĩnh vực liên quan
– Nguyện vọng muốn đóng góp trong lĩnh vực liên quan cho công ty
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (133): How to Publish in Nature
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (21) (phần
2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 2): Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

* Giới thiệu các chủ đề liên quan mà giới doanh nghiệp đang quan tâm
Ví dụ tham khảo
Following its rapid industrial development in recent decades, Taiwan is now striving to become the “Green Silicon Island” by simultaneously pursuing environmentalism and developing high-tech industries.

* Nhấn mạnh tính chuyên nghiệp của chủ đề
Ví dụ tham khảo
Bioinformatics attests to the potential for integrating seemingly polar disciplines to create new technical and market opportunities.

* Khen ngợi sự tiềm năng của công ty trong lĩnh vực liên quan
Ví dụ tham khảo
As a leading IC manufacturer, your company has distinguished itself in its commitment to in-house research projects, as evidenced by your excellence in product innovation.

* Nguyện vọng muốn đóng góp trong lĩnh vực liên quan cho công ty
Ví dụ tham khảo
Rather than confining myself to my technical skills as an engineer, I hope to contribute to your company as a technology professional with management proficiency. I firmly believe that engineering and management expertise are essential in the intensely competitive hi tech sector.

Tài liệu nghe Online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise62.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise63.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise64.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (133) : How to Publish in Nature
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (21) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a measurement method capable of determining the process capability, thus reducing the defect rate and customer complaints by optimizing the process parameters.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a measurement method for wire bonding tension can be reviewed based on replies from the wire bonding defect inline and analysis of customer complaints. Process capability can then be estimated accurately. Additionally, process parameters can be optimized by using the Taguchi method to enhance quality of wire bonding.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed measurement method can reduce the wire bonding defect rate from 0.2% to 0.1%.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In addition to contributing to efforts to develop a feasible measurement method of wire bonding tension, the proposed method can simulate the root cause of wire bonding defects, ultimately providing a solution for rising wire bonding tension in the IC packaging industry in order to enhance assembly yield and wafer quality.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s