Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (6/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Chau Van Diep Street Market 2007

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (6/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (6/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (136): Science writing: Numbers and units
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (20) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)
Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (6/12)

Nếu chủ ngữ và động từ không được sử dụng tương thích với nhau, thì không những gây ra sự bối rối của người đọc mà còn dẫn tới vấn đề logic trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. Evaluation of the effect of various parameters and identification of the
optimal parameter setup values in a gas-assisted injection
molding process ( is , are ) performed in this study.

10. The majority of the group (confers , confer ) with the school’s decision.

11. The majority of the parameter setups ( was , were ) constructed for
network testing.

12. The design parameter as well as processing parameters ( makes , make ) the
proposed approach more effective.

Trả lời:

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy 科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (136) : Science writing: numbers and units
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (20) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: As is well known, silver nanoparticles have an affinity with a protein’s thiol and amino group. Surface plasma resonance (SPR), a biosensor, can detect proteins because silver nanoparticles have a coating on SPR, necessitating the ability to use SPR sensitively and accurately SPR to detect proteins. For instance, a protein containing amyloid β-derived diffusible ligands (ADDLs) causes Alzheimer’s disease.

Vấn đề nghiên cứu: Although localized SPR (LSPR) is more sensitive and accurate than the conventionally adopted SPR, LSPR has many nanostructures, explaining why sensitivity and accuracy are of priority concern. Moreover, the conventionally adopted SPR is more expensive than LSPR.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: While the sensitivity of SPR is 100pM, the LSPR must have a higher sensitivity and accuracy, hopefully below 1pM.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Developing a biosensor without a LSPR would lead to a more expensive detector. Moreover, the inability to increase sensitivity and accuracy of the biosensor makes it impossible to detect the bio molecular structure in early stages, subsequently creating greater problems such an increased societal burden in caring for such patients.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s