Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (7/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

2005-08-18 Théâtre de Saigon

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (7/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (7/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (137): Writing for Publication
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (20) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (7/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Nếu chủ ngữ và động từ không được sử dụng tương thích với nhau, thì không những gây ra sự bối rối của người đọc mà còn dẫn tới vấn đề logic trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. Either the collected data set or two additional outputs (was , were ) used
to construct a neural network model.

2. The research assistant and the doctoral candidate ( is , are) the same
person.

3. Physics ( make , makes ) most first year doctoral students
nervous.

4. The acoustics in the auditorium ( are , is ) excellent.

Trả lời:

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy 科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (137) : Writing for Publication
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (20) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should design a sensitive and accurate biosensor that can identify special proteins efficiently, as well as detect certain diseases in their early stages. For instance, identifying the protein ADDLs early can be used to diagnose Alzheimer’s disease in its early stages so that therapeutic treatment can be administered.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, nanoparticles can be developed in a glass chamber, followed by design of a LSPR biosensor. The bio molecular structure can then be detected using LSPR, enabling us to identify the disease.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed analytical method for detecting bio molecular structures can detect solution consistency below 1pM with a high degree of accuracy.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Moreover, the proposed LSPR biosensor can provide a highly sensitive and accurate means of detecting the bio molecular structure. The ability to identify the disease in its early stages can lead to earlier treatment and recovery. For instance, Alzheimer’s disease can be diagnosed early because LSPR can detect ADDLs with a high degree of sensitivity, ultimately increasing the survival rate of patients.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s