Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 3): Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Hai Phong Cathedral (2007)

Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 3): Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 3): Mô tả sự tham gia trong một dự án phản
ánh quan tâm đến một nghề
– Giới thiệu mục đích của phương án
– Miêu tả sơ bộ về thành quả của dự án
– Nhấn mạnh đóng góp của phương án đối với công ty hay phòng ban
– Khen ngợi sự cố gắng của công ty trong lĩnh vực chuyên ngành
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (134):How to write a research paper
fast
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (19)
(phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)
Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 3): Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

*Giới thiệu mục đích của phương án
Ví dụ tham khảo
Owing to my deep interest in this profession, I actively participated in a project aimed at developing an efficient response surface method capable of optimizing ordered categorical data process parameters.

* Miêu tả sơ bộ về thành quả của dự án
Ví dụ tham khảo
The results of that project confirmed the ability of our model not only to evaluate precisely the relationship between the cost and effectiveness of all viable alternatives to bus systems, but also to generate evaluations that provide economic information on all viable alternatives to bus systems.

* Nhấn mạnh đóng góp của phương án đối với công ty hay phòng ban
Ví dụ tham khảo
The scheme developed in that project can shorten the design flow and dramatically reduce the time to market. The IC product’s excellent characteristics can elevate a company’s technical and market position.

* Khen ngợi sự cố gắng của công ty trong lĩnh vực chuyên ngành
Ví dụ tham khảo
Your company offers a competitive work environment and is home to highly skilled professionals: these ingredients are essential to my continually upgrading my knowledge skills and expertise in the above area.

Tài liệu nghe Online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise65.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise66.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise67.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (134) : How to write a research paper fast
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (19) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Given its extensive use for many centuries, Chinese herbal medicine has received increasing emphasis among clinical researchers in Taiwan, as evidenced by the analysis of its efficacy by several analytical methods.

Vấn đề nghiên cứu: However, extracting traditional Chinese medicine requires a large quantity of medicinal components and cooking for extended periods, making it less efficient to produce than Western medicine.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, preparing traditional Chinese medicine for intake requires at least 2 hours in arrangement, making it an inefficient procedure.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to adopt scientific methods to extract the valid compounds of traditional Chinese medicine makes it unfeasible for modern clinical practice owing to its inefficiency.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s