Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 4): Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Hoan Kiem Lake & Ngoc Son Temple (3694363433)

Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 4): Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 4): Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có
liên quan đến việc làm
– Miêu tả khái quát thành tích học thuật cá nhân
– Miêu tả những kĩ năng đã đạt được qua quá trình học tập
– Nhấn mạnh quá trình luyện tập học thuật của một lĩnh vực nhất định
– Nhấn mạnh lợi thế của kiến thức chuyên ngành đối với công việc tương lai
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (135): Writing science in plain
English
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (19)
(phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 4): Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

* Miêu tả khái quát thành tích học thuật cá nhân

Ví dụ tham khảo
I majored in Computer Science during university and later received a master’s degree in the same field, with the specific intention of acquiring sufficient expertise to enable me to contribute effectively to society in the future.

* Miêu tả những kĩ năng đã đạt được qua quá trình học tập

Ví dụ tham khảo
My diverse academic interests reflect my ability to see beyond the conventional limits of a discipline and fully comprehend how the field relates to other fields. Solid training at this prestigious institute of higher learning equipped me with strong analytical skills and research fundamentals.

* Nhấn mạnh quá trình luyện tập học thuật của một lĩnh vực nhất định

Ví dụ tham khảo
Studying at National Tsing Hua University, one of Taiwan’s premier institutes of higher learning, strongly motivated me to acquire the latest knowledge skills and technical information. More specifically, I learned how to analyze problems, find solutions, and implement those solutions according to the concepts taught in class.

* Nhấn mạnh lợi thế của kiến thức chuyên ngành đối với công việc tương lai

Ví dụ tham khảo
Extensive laboratory training improved my ability to define specific situations, think logically, collect related information, and analyze problems independently. These qualities will prove to be valuable in any collaborative effort to which I belong in your company.

Phần kiểm tra nghe Online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise68.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise69.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise70.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (135) : Writing science in plain English
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (19) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an extraction method for the valid compounds of traditional Chinese medicine through animal-based clinical trials for eventual use in humans.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, components of traditional Chinese medicine such as Chinese rhubarb can be collected in a container and then extracted by supercritical fluids. Following extraction, the traditional Chinese medicine can then be analyzed quantitatively and qualitatively by LC-Mass. Next, exactly what chemical elements are found in traditional Chinese medicine can then be confirmed through analysis. Additionally, the major chemical components can be adopted in animal or cell-based experiments.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed extraction method can reduce nearly half the time required by conventional approaches in extracting the valid compounds of Chinese medicine, making it an economically viable alternative.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Moreover, the proposed method can significantly reduce the time required to prepare Chinese medicine for consumption, as well as ensure safe and modern applications for clinical medicine.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s