Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 5): Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu

Bitexco Financial Tower, Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, 2013-08-14, DD 06

Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 5): Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 5): Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu
– Giới thiệu công việc và vị trí công việc đã đảm nhiệm trong những năm qua cho đến nay
– Mô tả kiến thức, kỹ năng và khả năng lãnh đạo mà cá nhân thu được
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (139): Four Questions About Scientific Communication
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (21) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Kỹ năng viết đơn xin việc (phần 5): Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu

* Giới thiệu công việc và vị trí công việc đã đảm nhiệm trong những năm qua cho đến nay

-Ví dụ tham khảo
My enclosed curriculum vitae reflects extensive management experience in the semiconductor industry, acquired over more than a decade, made possible by graduate training at one of Taiwan’s finest institutes of higher learning, and by collaboration with many globally renowned industrial partners.

* Mô tả kiến thức, kỹ năng và khả năng lãnh đạo mà cá nhân thu được

– Ví dụ tham khảo
By assuming such responsibilities, I acquired a breadth of experience in dealing with complex environmental issues. In addition to refining my ability to coordinate related activities, these experiences enabled me to examine an array of issues in economic, social, political and public financial contexts.

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise71.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise72.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise73.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (139) : Four Questions about Scientific Communication
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (21) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

*Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel animal model that can be observed through macrophage in vivo experiments.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the regulatory role of a gene in the upstream as promoter and enhancer can be analyzed by adopting molecular cloning methods. Next, the identified gene can be linked with a regulating gene to clarify how gene expression sites are regulated.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed animal model can observe macrophage mobility and life cycle, thus facilitating embryo development research.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed model is highly promising for use in related bio-medicine fields.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s