Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (1/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Mekong delta..

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (1/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa
trong viết văn bản tiếng anh) (1/12)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (155): Journal Citation Reports: Immediacy Index
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (18) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)
Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (1/12)

Nếu người hay vật không được nêu ra một cách rõ ràng, nhất quán dẫn tới nhầm lẫn đối với người đọc.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. The machines can process the family of parts, ensuring that it reaches full capacity.

2. All parts have the same transportation costs, which limits the effectiveness of traditional approaches.

3. The team attempts to optimize the thickness by minimizing the variation and maintaining the desired mean. This accounts for why the effects of process parameters on the silicon nitride deposition process are studied.

4. In previous literature, they do not examine the feasibility of incorporating PS into SA to develop a more efficient stochastic optimization approach at such times as the two variables are constant.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy 科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (155) : Journal Citation Reports: Immediacy Index
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (18) (phần 2)
Thực hiện

*Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

*Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

*Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

*Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a patient selection model using AHP and TOPSIS, which analyzes incoming hospital patients with respect to public image of the hospital, the current market demand for specific services, efforts to gain the confidence of patients in the quality of medical services. According to the decision making rule, patients normally assess the unique features of a hospital when they visit a physician. More than previously, patients will assess the quality of a hospital before selecting which one to receive medical treatment. Identifying the factors why patients select a certain hospital for treatment is thus of priority concern.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, AHP and TOPSIS can be adopted to analyze incoming hospital patients with respect to public image of the hospital, the current market demand for specific services, efforts to gain the confidence of patients in the quality of medical services in patient’s mind and factors why patients select a certain hospital for treatment. A frame questionnaire can then be designed by incorporating the basic requirements of patients, including intangible ones such as respect. To our knowledge, patients hospitalized for over three days in a medical center in Taipei are analyzed for the first time in this study with respect to the above factors. Use of PZB in the twenty-two item questionnaire can enhance its effectiveness, including factors such as tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. Next, the following criterion can be adopted to analyze the questionnaire results: physicians are qualified and reliable; medical staff has received sufficient training; physicians are willing to offer valuable clinical information; physicians express concern for their patients; medical staff display a professional attitude; and the hospital honors patient confidentiality. Additionally, SPSS software package can be used to analyze those results. Moreover, four assumptions can be raised:

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed patient selection model can be established using AHP and TOPSIS, which conventional statistical models are incapable of doing. While influencing which hospital that a patient selects, quality of hospital services does not necessarily improve customer satisfaction.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed model can provide an effective strategy for hospitals attempting to generate revenues independently of the national health insurance scheme.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s