Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (3/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

VN Mekong1 tango7174

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (3/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (3/12)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (157): How to do a Cited Reference Search
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (19) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)
Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (3/12)

Nếu người hay vật không được nêu ra một cách rõ ràng, nhất quán dẫn tới nhầm lẫn đối với người đọc.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. Factors C, D, F, G and H significantly affect the response average. This indicates that F can be adjusted based on the target value.

10. You should maintain a constant cutting speed even though the effective diameter of the cutting changes during machining.

11. In most previous investigations, they do not consider the simultaneous effects of deterioration and inflation.

12. A numerical example demonstrates the effectiveness of the proposed method, which further indicates that the total system cost will be incorrectly estimated if the deteriorating effect and/or inflationary effect are neglected.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy 科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (157) : How to do a Cited Reference Search
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (19) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an effective selection model for use in evaluating outsourced nursing care attendants to help hospital administrators select the most productive outsourcing agencies.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, evaluative criteria for hospital administrators to select among agencies that outsource nursing care attendants can be established using a nominal group technique-based method. The relative weights of evaluative criteria can then be determined using fuzzy theory and the analytic hierarchy process (AHP) to rank alternatives and select the most appropriate outsourcing agencies, subsequently enabling hospital administrators to achieve an objective evaluative criteria to make decisions optimally.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed selection model based on fuzzy theory and the AHP method can provide an objective means of evaluating the quality of nursing care attendants, thus enhancing the quality of service, increasing customer satisfaction and lowering personnel costs.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Via an objective evaluative criteria that the proposed model provides, optimum alternatives to outsource nursing care needs in Taiwan can be selected efficiently.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s