Thư tín giao lưu tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)

Nhà thờ họ đạo Cái Mơn

Thư tín giao lưu tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* Thư tín giao lưu tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)
– Miêu tả chi tiết quan hệ giao lưu tư vấn
– Biểu thị thái độ lạc quan đối với việc giao lưu tư vấn
– Bắt đầu mối quan hệ giao lưu tư vấn
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (149): Introduction to Scholarly Publishing # 2
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (23) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)
Thư tín giao lưu tư vấn (phần 2)

* Miêu tả chi tiết quan hệ giao lưu tư vấn

– Through this relationship, we could freely exchange our views and approaches towards achieving the
best available options for our customers.

– As for the intern position offered at your organization on an annual basis, I could offer relevant
data from Taiwan and the Pacific Asian region.

* Biểu thị thái độ lạc quan đối với việc giao lưu tư vấn

– Familiar with the scope of activities in your marketing department, I am confident that our
organization’s similar methodologies and strategies will enable us to easily engage in a
collaborative effort in the near future.

– We believe that such a relation would be a mutually beneficial one.

* Bắt đầu mối quan hệ giao lưu tư vấn

– Would you please send me introductory information as well as other pertinent literature that analyzes
consumer behavior in the above areas?

– Exchanging related information, e.g., methodologies, strategies, corporate missions and objectives,
would appear to be the starting point for such cooperation, followed by visits to each other’s
marketing departments and, eventually, collaboration on a joint venture.

Phần thi nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise462.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise463.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise464.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise465.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise466.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise467.htm

Ví dụ

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/exchange.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/seeking.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/paving.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/coorp.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/proposal.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/request.html

http://www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/report.html

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (149) : Introduction to Scholarly Publishing # 2
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (23) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel security infrastructure for a pervasive computing environment.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a novel security infrastructure can be proposed. Those available security protocols can then be assumed to be merged into the framework. Next, a pervasive computing environment for dedicated applications can be established to verify the security of the proposed strategy.

Kết quả dự kiến: As anticipated, a vertical application of pervasive computing can be well integrated. Additionally, its security issues can be effectively addressed.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed security infrastructure can form a security foundation when developing other applications in a pervasive computing environment.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s