Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (4/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Bên trong nhà thờ Cái Đôi

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (4/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa
trong viết văn bản tiếng anh) (4/12)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (161): Medline: Introduction
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (21) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Finance)
Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (4/12)

Nếu người hay vật không được nêu ra một cách rõ ràng, nhất quán dẫn tới nhầm lẫn đối với người đọc.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. Cell formation is the first and most difficult step in CMS design in that it identifies parts with
similar processing requirements and the set of machines capable of processing the corresponding
family of parts.

2. Taguchi’s two-step procedure is in many cases inefficient if certain conditions are not
satisfied, which may prevent this procedure from attaining the minimum quality loss despite a
maximized SN ratio.

3. Factors A, C, E, F and H significantly affect SN. This means that a larger SN ratio has a
better quality.

4. It is widely recognized that a constant speed can be obtained if the spindle speed does not vary.

Trả lời:

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (161) : Medline: Introduction
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (21) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ
.

Thực hiện (Ví dụ: Finance)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an integrated marketing communication (IMC)-based strategy for the banking sector to reduce overhead costs in marketing and establish a clear enterprise brand image for consumers to easily recognize

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the optimal marketing resource allocation model can be adopted to quantitatively investigate the information of nine credit card issuers in banks with respect to the way in which they allocate resources. The Delphi technique and analytic hierarchy process (AHP) method can then be used to analyze how the Taiwan bank sector allocates its marketing resources. Next, a consistency examination can be performed to control the accuracy of research results. Additionally, a questionnaire survey can be sent to banking experts, along with an AHP-based survey sent to experts in industry. Based on those results, a priority sequence for the weight ration of the optimal marketing resource allocation model can be derived. Moreover, the relevant weight ratio of each level and priority can be analyzed

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed IMC-based strategy can enable enterprises to implement IMC-related practices efficiently.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed IMC strategy can adopt optimal marketing resource allocation theory based on the AHP method, obtaining an objective expert’s opinion, each factor weight distribution, thus providing a valuable reference for decision makers concerned with the efficient allocation of marketing resources.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s