Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Bãi biển Nam Phố


2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết
văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (189): Academic Writing and Publishing
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (23) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (11/12)

Văn bản tiếng Anh trong khoa học và công nghệ, xây dựng câu phải có sự nhất quán.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. Herein, TOPSIS is applied to reduce the computational complexity, satisfy Taguchi’s quality’s loss,
and finding a performance measurement index for each trial.

6. The proposed procedure is employed for transformation of the relative importance of each response,
to compute the quality loss, determination of the TOPSIS value, to select the optimal factor/level
combination, and analysis of a confirmation experiment.

7. The engineer makes an adjustment of the processing parameters and that the shop floor layout is
finalized.

8. The proposed mechanism is adaptive, flexible, efficient, and can be applied in a factory setting.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (189) Academic Writing and Publishing
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (23) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should attempt to understand what role macrophage secretion cytokine plays in the human immune system.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, NO can be examined, as found between different macrophage cells, RAW 264.7 and J774. An identical stimulator and inhibitor can then be inserted into RAW 264.7 and J774 murine macrophage cells, allowing RAW264.7 and J774 cells not only to produce the cytokine but also to induce apoptosis physiology. Moreover, NO content and cell apoptosis can be examined. Furthermore, RAW 264.7 and J774 cells can be treated with the LPS in different glucose concentration media.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that NO and other cytokines can locate many signal pathways of the macrophage. Additionally, the NO content and protein kinase C of cellular signal regulation can identify the RAW 264.7 or J774 cell morphology in different glucose concentration media.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results in this study can demonstrate that, in addition to possibly inducing the cell apoptosis pathway, NO can promote the human immune system to achieve an appropriate balance between cytokines.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s