Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (12/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Bãi biển Sầm Sơn ở Thanh Hóa

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (12/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (12/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết
văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (190): How to Write a Scientific paper Part 1
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (24) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)
Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (12/12)

Văn bản tiếng Anh trong khoa học và công nghệ, xây dựng câu phải có sự nhất quán.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. This section not only presents a numerical example, but also the effectiveness of the proposed GA-
based procedure for cell formation problems is demonstrated.

10. The censored data contain less information than complete data and analysis is made more difficult to
perform.

11. The proposed model not only performs diagnostic checking, but also the optimal factor/level
combination is determined.

12. The procedure to determine the optimal factor/level combination in a multi-response problem is
described as follows:

Step 1: Estimate the factor effects.

A. The factor effects are plotted and the main effects on MRSN are tabulated.

B. Plot the factor efforts and tabulate the main effects on the mean response for the nominal-the-best case.

Step 2: The optimal control factors and their levels are determined.

A. Find the control factor that significantly affects MRSN.

B. The optimum level for each control factor is determined.

Step 3: The optimal adjustment factors are determined.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (190) How to Write a Scientific paper Part 1
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (24) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Commonly found in the RAW 264.7 cell, endoplasmic reticulum (ER) calcium pool plays a significant role in regulating the concentration of cellular calcium ion. Additionally, , ER calcium pool can facilitate protein translation, protein transfer, and protein embellishment. According to recent investigations, elevated intracellular Ca2+ concentration, [Ca2+]i, can initiate apoptosis; in addition, [Ca2+]i increases before genome fragmentation and cell death. As well known, as a major intracellular reservoir of Ca2+ in nonmuscular cells, endoplasmic reticulum ER is essential for many cellular functions, including protein processing within ER.

Vấn đề nghiên cứu: However, while previous studies investigated how murine macrophage cell line regulates the signal pathway of ER calcium pool, exactly how the signal pathways of cellular TNF-α, NF-γB, and MAPK regulates the concentration of cellular calcium ion remains unclear.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, cell ER pool investigations have not identified the signal pathways of TNF-α, NF-γB, and MAPK within an accuracy of 80%, thus making it impossible to determine how RAW 264.7 cell regulates the signal pathway.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to thoroughly understand the signal pathways of intracellular TNF-α, NF-γB, and MAPK makes it impossible to determine what role ER calicium pool and induced cytokine play in the RAW 264.7 cell.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s