Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (8/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Bia Thoại Sơn mới

“>Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy 科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (8/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (8/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết
văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (186): Academic Publishing
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (22) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)
Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (8/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Văn bản tiếng Anh trong khoa học và công nghệ, xây dựng câu phải có sự nhất quán.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. The maximum likelihood method is not only frequently used by statisticians, but also those having
limited statistical training find it difficult to comprehend.

6. Transforming the relative importance of each response into a fuzzy number consists of the following
steps:

(a) Express the relative importance of each response by a linguistic term.

(b) A formal scale system is established that can convert linguistic terms into their corresponding
fuzzy numbers.

(c) A conversion scale is found that matches all of the linguistic terms.

7. The numerical example concentrates mainly on illustration of the cases derived in the previous
section and demonstrating the effectiveness of the proposed model.

8. The most frequent issues encountered in multi-response problems are resolving the conflict among
responses, dealing with a different measurement unit for each response, and to assign a set of
weights to the current information about the relative response of each problem.

Trả lời

<a href="http://www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/Clarity/ex14(Ans).htm

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (186) Academic Publishing
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (22) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Gene expression requires that many proteins interact with regulated elements. However, modulation of gene expression has not been thoroughly investigated, making it impossible to determine the period and location of gene expression.

Vấn đề nghiên cứu: However, expression of the same gene in a diverse cell can be regulated based on different expressions and

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: , thus, cannot be expressed 100%.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to thoroughly understand the mechanism of distinct gene expression makes it impossible to understand how this unique mechanism affects embryo development.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s