Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (7/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Le marché flottant (Cai Rang, Vietnam) (6642689175)

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (7/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh
sửa trong viết văn bản tiếng anh) (7/12)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (169): Open Forum on Academic publishing
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (25) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)
Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (7/12)

Nếu người hay vật không được nêu ra một cách rõ ràng, nhất quán dẫn tới nhầm lẫn đối với người đọc.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. While the GA method searches along the contour of the optimized function, it makes no
assumption about the problem space.

2. The proposed technique is similar to industrial control charts, which makes it easily
understood by the practitioner.

3. Conventional approaches for analyzing censored data are computationally complicated and often
difficult to explain to practitioners. That explains why this work presents an effective procedure
based on the rank transformation of the responses.

4. In Taiwan’s semiconductor industry, they are applying state-of-the-art technologies in view of the
fact that the island has a highly skilled labor force.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (169) Open Forum on Academic publishing
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (25) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a feasible forecasting method to estimate the growth of medical and health care expenditures as well as pharmaceutical units in Taiwan.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, medical and health care expenditure-related data during the period 1999 to 2002 can be obtained from the Central Region Office of the Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan. Data on pharmaceutical units can then be obtained from the 2003 Annual Report of the Department of Health. Based on data from those sources, GM (1, N) model of the Grey theory can be used for forecasting purposes.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed forecasting method can precisely estimate medical and health care expenditures as well as the number of pharmacies from 2003 to 2005.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can provide a valuable reference for both governmental authorities in formulating policies and pharmaceutical managers in developing competitive marketing strategies.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s